1. Hem

 2. /
 3. Kundcase
 4. /
 5. Qtech Group

Qtech Group

En framgångsrik hållbarhetsresa tillsammans med Hållbarhetsteamet

Kort om Qtech Group

Qtech Group är en helhetsleverantör inom komplexa, mekaniska lösningar, med ett oavbrutet fokus på hög kvalitet. Grundat 2012, som svar på en förändring i marknadens köpbeteende, har Qtech Group utvecklat en unik samverkansplattform med en mängd nära knutna aktörer. De tror på kraften i samarbete och att när varje aktör får möjlighet att fokusera på sina styrkor, kan man skapa större värde tillsammans.

Med sin huvudsakliga produktion och anläggning i Anderstorp, samt ett mindre kontor i Jönköping sedan 2023, består företaget idag av 29 engagerade medarbetare med en stark vilja att fortsätta växa.

Behovet

För Qtech Group har hållbarhet alltid varit en viktig aspekt av verksamheten. För ungefär tre år sedan, när de insåg att hållbarhetsarbetet inte kan hanteras med genvägar eller kortsiktiga lösningar, bestämde de sig för att göra en djupgående satsning. En drivkraft i arbetet var att man redan då hade en fantastisk affärsmodell att utgå ifrån.

Valet var enkelt: antingen genomför man tillfälliga åtgärder eller så tar man hållbarhetsarbetet på allvar. Qtech Group valde det senare alternativet och började därför implementera hållbarhet som en grundläggande princip i både företagskultur och strategi. De insåg att de behövde experthjälp för att navigera i denna komplexa resa mot en hållbar framtid, varpå de kontaktade Hållbarhetsteamet för stöttning i vissa delar.

Uppdraget

Under sex intensiva månader arbetade Hållbarhetsteamet sida vid sida med Qtech Group för att stötta i olika hållbarhetsutmaningar.

Arbetet påbörjades med att utveckla det arbete som Qtech Group redan på egen hand hade påbörjat; att definiera och forma en långsiktig vision med tillhörande företagsvärderingar. Vidare har vi genomfört en klimatberäkning enligt GHG-protokollet, för att identifiera företagets största utsläpp och på så sätt kunna forma en handlingsplan för att minska klimatavtrycket. Ett stort fokus har också legat på att utveckla och förbättra arbetet inom styrning och uppföljning, för att på sätt förbereda Qtech Group på anslutning till EcoVadis och verifiering enligt ISO 26000. Detta har även inneburit att uppdatera och ta fram policys, enas om målsättning och strategiska beslut samt identifiera olika nyckeltal. Under resans gång har vi även lagt tid och resurser på att öka kunskapen internt i företaget, genom olika utbildningar inom till exempel systematiskt arbetsmiljöarbete och hållbarhet i leverantörskedjan.

Alla dessa delar har resulterat i ett tydligare, mer strategiskt arbete som vi senare sammanfattade och beskrev i det som skulle bli Qtech Groups första hållbarhetsberättelse. I denna ger Qtech Group uttryck för sina ambitioner, exempel på olika åtgärder, beskrivning av riktning, vision för arbetet och strategier för att nå dit.


Vidare har Hållbarhetsteamet även stöttat i själva anslutningen till EcoVadis; dels i att ta fram rätt underlag och dokument i samverkan med Qtech Group, dels för att agera bollplank när Qtech Group genomförde uppladdningen i systemet.

Parallellt med detta pågick även ett arbete att linjera företaget med standarden ISO 26000. Här har Hållbarhetsteamet hjälpt till genom att göra en så kallad för-verifiering, genom nulägesanalys och internrevision, för att säkerställa att Qtech Group var redo för ISO 26000-verifiering.

Kortfattat kan vi sammanfatta arbetet i följande punkter:

 • Heldag workshop om vision och värderingar
 • Workshop om arbetsmiljö
 • Utbildning i hållbar leverantörskedja
 • Klimatberäkning enligt GHG-protokollet
 • Framtagande av en hållbarhetsberättelse
 • För-verifiering av ISO 2600
 • Stöd i EcoVadisprocessen

Resultat

Det framgångsrika samarbetet resulterade i imponerande prestationer för Qtech Group.

 • De belönades med guldmedalj av EcoVadis
 • Verifierade enligt ISO 26000

Det är viktigt att påpeka att detta resultat är en följd av både vårt samarbete och det betydande förarbete som Qtech Group själva genomfört under de senaste åren. Att nå Guld i EcoVadis kräver ett genuint engagemang, en tydlig riktning och en passion att driva hållbarhetsfrågorna framåt.

Hållbarhetsteamet är glada över att ha varit en del av denna resa och att ha delat Qtech Groups starka engagemang för hållbarhet. Samtidigt hoppas vi att detta tydligt förmedlar att hållbarhetsarbete är en långsiktig satsning och inte en enkel väg till framgång.

När man själv brinner för ämnet men känner sig vilse över hur just vi skall attackera ämnet så är det fantastiskt att kunna få hjälp av experter, kunna bolla frågor och få ökad kunskap och förståelse. Detta driver oss framåt och vi måste tillsammans hitta bästa vägarna för att lyckas; som med allt annat vi gör. Arbetet med Hållbarhetsteamet är långsiktigt, där spetskompetenser och insatser hela tiden behövs. Vi är glada över att arbeta med ett lokalt förankrat bolag i dessa frågor där medarbetarna brinner för ämnet och har gedigen erfarenhet och kunskap.

Sofia Davidsson
Affärsutvecklare & inköpsansvarig
Qtech Group
Illustration av en kvinna som funderar

Har du frågor om hållbarhet?