1. Hem

  2. /
  3. Kundcase

Kundcase

Vi är glada att få jobba med kunder inom vitt skilda branscher, små som stora, både inom privat och offentlig sektor. Här kan du läsa mer om några av de uppdrag vi haft.

Dubbel väsentlighetsanalys enligt CSRD

Under ett intensivt arbete har vi guidat Axjo Plastic att identifiera väsentliga hållbarhetsfrågor enligt det nya rapporteringsdirektivet.

Strategiskt hållbarhetsarbete med Qtech Group

EcoVadis, ISO 26000, klimatberäkning, hållbarhetsberättelse, vision- och värderingsarbete. The list goes on!

Klimatarbete & workshop med Almi Jönköping

Klimatberäkning enligt GHG-protokollet och viktiga samtal om hur Almi kan minska sina utsläpp på kort och lång sikt.

Klimatberäkning åt Separett

Vi har fått förtroendet att genomföra en klimatberäkning enligt GHG-protokollet åt Separett under hösten 2022.

Utveckling av klimatberäknings­verktyg

Under 2022 och 2023 har Hållbarhetsteamet stöttat och hjälpt PacsOn utveckla ett verktyg för att kunna visa klimatbelastningen av olika produkter.

Beslag & Metall önskade stöttning inom två områden

Hållbarhetsteamet har under 2022 haft förmån att hjälpa Beslag & Metall skapa ett kommunikationsunderlag gällande deras hållbarhetsarbete, och har tillsammans med företaget genomfört en klimatberäkning.

Hållbarhetsberättelse åt Proton Group

Tillsammans med en projektgrupp från Proton Group har Hållbarhetsteamet stöttat med att upprätta koncernens första hållbarhetsberättelse.

Café Bar ville berätta om sitt hållbarhetsarbete!

Hållbarhetsrapport & klimatberäkning åt Café Bar

Under 2022-2023 har vi hjälp Café Bar sätta samman en hållbarhetsrapport, samt genomfört företagets första klimatberäkning.

Kalkylator åt Recaremed

Kalkylator åt Recaremed

En hållbarhetskalkylator är framtagen med syfte att skapa en jämförelse för kunder som går över till tjänsten Recarebox för en mer hållbar hantering av läkemedelsavfall.

Via Almi har vi hjälpt företag utveckla hållbarhetsarbetet

Hållbarhetsteamet blev upphandlade som expertkonsulter inom affärsutveckling med specifikt fokus på hållbarhet.

Implementering av ledningssystem enligt ISO 26000

Implementering av ledningssystem enligt ISO 26000

Forserum Safety Glass vände sig till Hållbarhetsteamet då de ville komma vidare med sitt strategiska arbete för hållbar utveckling. Hållbarhetsteamet erbjöd en strukturerad process enligt ISO 26000, som vi sedan hjälpte FSG att implementera.

Utvecklingsprojekt

Genom åren har vi varit del av ett antal utvecklingsprojekt, där den gemensamma nämnaren har varit att hjälpa företag att ställa om till en hållbar verksamhet.

Illustration av en kvinna som funderar

Har du frågor om hållbarhet?