1. Hem
  2. /
  3. Kundcase

Kundcase

Vi är glada att få jobba med kunder inom vitt skilda branscher, små som stora, både inom privat och offentlig sektor. Här kan du läsa mer om några av de uppdrag vi haft.

Beslag & Metall önskade stöttning inom två områden

Hållbarhetsteamet har under 2022 haft förmån att hjälpa Beslag & Metall skapa ett kommunikationsunderlag gällande deras hållbarhetsarbete, och har tillsammans med företaget genomfört en klimatberäkning.

Hållbarhetsberättelse åt Proton Group

Tillsammans med en projektgrupp från Proton Group har Hållbarhetsteamet stöttat med att upprätta koncernens första hållbarhetsberättelse.

Café Bar ville berätta om sitt hållbarhetsarbete!

Café Bar ville berätta om sitt hållbarhetsarbete!

Under våren 2022 har vi hjälp Café Bar sätta samman en hållbarhetsrapport, för att de lättare ska kunna berätta om sina hållbarhetsinsatser och initiativ.

Kalkylator åt Recaremed

Kalkylator åt Recaremed

En hållbarhetskalkylator är framtagen med syfte att skapa en jämförelse för kunder som går över till tjänsten Recarebox för en mer hållbar hantering av läkemedelsavfall.

Via Almi har vi hjälpt företag utveckla hållbarhetsarbetet

Hållbarhetsteamet blev upphandlade som expertkonsulter inom affärsutveckling med specifikt fokus på hållbarhet.

Implementering av ledningssystem enligt ISO 26000

Implementering av ledningssystem enligt ISO 26000

Forserum Safety Glass vände sig till Hållbarhetsteamet då de ville komma vidare med sitt strategiska arbete för hållbar utveckling. Hållbarhetsteamet erbjöd en strukturerad process enligt ISO 26000, som vi sedan hjälpte FSG att implementera.

Utvecklingsprojekt

Genom åren har vi varit del av ett antal utvecklingsprojekt, där den gemensamma nämnaren har varit att hjälpa företag att ställa om till en hållbar verksamhet.

Illustration av en kvinna som funderar

Har du frågor om hållbarhet?