1. Hem

  2. /
  3. Våra tjänster

Våra tjänster

Vi hjälper dig inom hela hållbarhetsområdet – hållbar utveckling, miljö och arbetsmiljö – med ambition att öka din konkurrenskraft och framgång.

EcoVadis

Sträva mot EcoVadis-medaljer med vår ledning.

­­Hållbarhet i leverantörs­kedjan

Säkra ansvar genom leverantörs­kedjan med vår beprövade metodik.

CSRD & ESRS

Navigera det nya rapporterings­direktivet med vår expertis.

Klimat­beräkning

Ta reda på er klimat­påverkan och agera med GHG-protokollet.

Lednings­system & ISO 26000

Skapa strategiskt arbete med hjälp av ledningssystem för hållbarhet.

Miljö

Komplett stöd för miljöarbete, från olika undersökningar till tillståndsansökningar.

Arbets­miljö

Skapa en trygg arbetsmiljö med vårt systematiska stöd.

Strategiskt hållbarhets­arbete

Integrera er hållbarhets­ambition i hela verksamheten.

Utbildning hållbarhet & inspiration

Utveckla din hållbarhetskunskap med våra skräddarsydda föreläsningar och utbildningar.

Hållbarhet 2050

Ta täten i branschens omställning genom visionärt och inspirerat arbete.

Hållbarhets­­kommunika­tion

Skapa tydliga, balanserade budskap för hållbarhet, utan greenwashing eller greenhushing.

Hållbar affärs­modell och produkt­utveckling

Stärk er innovations­kraft och affärs­modell med våra metoder och verktyg.

Karin Andersson

”Det jag uppskattade mest med Hållbarhetsteamet var att de var noggranna och verkligen satte sig in i vårt företag och vårt arbete. Det var som att samarbeta med en kollega”

Karin Andersson
Chef Kompetenscenter
Café Bar AB
Illustration av en kvinna som funderar

Har du frågor om hållbarhet?