1. Hem
 2. /
 3. Våra tjänster

Våra tjänster

Vi hjälper dig inom hela hållbarhetsområdet – hållbar utveckling, miljö och arbetsmiljö – med ambition att öka din konkurrenskraft och framgång.

Illustration av en man som sitter på en föreläsning

Inspiration & kunskap

 • Föreläsningar
 • Utbildningar
 • Workshops
Illustration av ett anteckningsblock och en penna

Analys & kartläggning

 • Omvärldsanalys
 • Nulägesanalys
 • GAP-analys
 • Se alla

Strategi & mål

 • Vision & värdegrundsarbete
 • Strategi & målformulering
 • Utveckling av hållbara affärsmodeller
 • Se alla

Implementering & struktur

 • Ledningssystem
  Hållbar produkt-& tjänsteutveckling
 • Inhyrd konsult
 • Se alla

Kommunikation & rapportering

 • Hållbarhetsrapport enligt ÅRL
 • Hållbarhetsredovisning enligt GRI
 • Hållbarhetskommunikation
 • Se alla
Illustration av en kvinna som cyklar

Miljö & arbetsmiljö

 • Due Dilligence (miljö) vid förvärv
 • Klimatberäkning enligt GHG-protokollet
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Se alla
Karin Andersson

”Det jag uppskattade mest med Hållbarhetsteamet var att de var noggranna och verkligen satte sig in i vårt företag och vårt arbete. Det var som att samarbeta med en kollega”

Karin Andersson
Chef Kompetenscenter
Café Bar AB
Illustration av en kvinna som funderar

Har du frågor om hållbarhet?