EcoVadis

”The World’s Most Trusted Business Sustainability Rating”

Din nyckel för leverantörs­bedömning

Vad är EcoVadis?

EcoVadis är ett erkänt och internationellt använt verktyg för leverantörsbedömning, där verksamhetens ledningssystem blir bedömt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Nyckeln ligger i att kunna visa en röd tråd genom hela hållbarhetsarbetet med en tydlig struktur för både styrning och uppföljning. Genom att ladda upp olika dokument, certifikat och bevis blir ert arbete bedömt utifrån en mängd kriterier, varpå ni sedan blir rankade mellan 0-100 poäng.

Från 50 poäng och uppåt blir ni belönade med en av fyra möjliga medaljer: brons, silver, guld eller platina.

Vilken medalj strävar ni efter?

Hur vi jobbar med EcoVadis

Vår ambition är att stötta er att ta ett helhetsgrepp kring hållbarhet, där ni utvecklar nya, medvetna arbetsmetoder. Detta gör vi genom:

  1. Gap-analys: Inledningsvis utvärderar vi verksamheten utifrån ert unika frågeformulär från EcoVadis. Vi identifierar möjliga områden med utvecklingspotential.
  2. Åtgärdsplan: Tillsammans skapar vi en handlingsplan för att uppnå de kriterier som krävs i bedömningen, och för att ni ska nå en så hög poäng som möjligt.
  3. Implementering: Vi stöttar er i processen att implementera nya rutiner och dokument för att åstadkomma positiv förändring i verksamheten.
  4. Stöd vid uppladdning/bedömning: Vi guidar er i arbetet att samla in och dokumentera all nödvändig information för uppladdningen till EcoVadis.
  5. Utvärdering och action-plan: Med resultatet på plats hjälps vi åt att utvärdera och besluta om åtgärder inför nästa uppladdning.

Fördelar med EcoVadis

Strukturerat arbetssätt: Förväntningar och kravställning från Ecovadis skapar en tydlig struktur kring hur hållbarhetsarbetet i leverantörskedjan bör se ut, samtidigt som ni får förslag på utvecklingsmöjligheter.

Påvisat engagemang: EcoVadis ger er möjligheten att visa ert engagemang för hållbarhet och socialt ansvarstagande i leverantörskedjan gentemot era intressenter.

Trovärdighet: Den officiella krediteringen i form av medaljer kan användas som ett trovärdigt kommunikationsverktyg för att påvisa ert hållbarhetsarbete i leverantörskedjan.

Minskar risker: Att skapa ett strukturerat hållbarhetsarbete i leverantörskedjan ökar chansen att undvika negativa händelser som kan skada företagets varumärke.

√ Nya affärsmöjligheter: Många storbolag kräver av sina leverantörer att vara EcoVadis-certifierade. Genom att bli certifierad enligt EcoVadis öppnas nya affärsmöjligheter.

Fler tjänster

EcoVadis

Sträva mot EcoVadis-medaljer med vår ledning.

­­Hållbarhet i leverantörs­kedjan

Säkra ansvar genom leverantörs­kedjan med vår beprövade metodik.

CSRD & ESRS

Navigera det nya rapporterings­direktivet med vår expertis.

Klimat­beräkning

Ta reda på er klimat­påverkan och agera med GHG-protokollet.

Lednings­system & ISO 26000

Skapa strategiskt arbete med hjälp av ledningssystem för hållbarhet.

Miljö

Komplett stöd för miljöarbete, från olika undersökningar till tillståndsansökningar.

Arbets­miljö

Skapa en trygg arbetsmiljö med vårt systematiska stöd.

Strategiskt hållbarhets­arbete

Integrera er hållbarhets­ambition i hela verksamheten.

Utbildning hållbarhet & inspiration

Utveckla din hållbarhetskunskap med våra skräddarsydda föreläsningar och utbildningar.

Hållbarhet 2050

Ta täten i branschens omställning genom visionärt och inspirerat arbete.

Hållbarhets­­kommunika­tion

Skapa tydliga, balanserade budskap för hållbarhet, utan greenwashing eller greenhushing.

Hållbar affärs­modell och produkt­utveckling

Stärk er innovations­kraft och affärs­modell med våra metoder och verktyg.