Internationella kvinnodagen: jämställt om 300 år

Under ett tal som hölls måndagen den 6 mars i FN meddelade António Guterres, FNs generalsekreterare, att vi med nuvarande takt kommer att nå jämställdhet inom 300 år.

Det tycker vi på Hållbarhetsteamet är en alldeles för långsam takt och vill därför, idag på Internationella kvinnodagen, skicka med några tips till dig som du kan agera på för att snabba på utvecklingen. FN:S Utvecklingsprogram (UNDP) har tagit fram några snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla målet:

 1. STÅ BAKOM LEDARE SOM FÖRESPRÅKAR LIKA MÖJLIGHETER
  Visa stöd och stå bakom ledare som förespråkar lika möjligheter för kvinnor och män.

 2. GÖR DIN RÖST HÖRD
  Dela positiva berättelser som visar på jämställdhet mellan könen och motarbetar stereotyper.

 3. ANORDNA EN KARRIÄRDAG
  Anordna en inspirerande karriärdag för att utmana stereotyper om kvinnliga yrken.

 4. STÖTTA KVINNORS UTBILDNING
  Bidra till att flickor och kvinnor får utbildning och övning hela livet genom att skapa plattformar där flickor kan inhämta kunskap och utvecklas.

 5. GÖR DIN RÖST HÖRD FÖR LIKA LÖN
  Öka medvetenheten genom att öppet tala om problemet med olika lön för samma jobb samt ge stöd till grupper som arbetar för lika lön för lika jobb.

 6. GÖR DIN RÖST HÖRD OM SEXISM
  Dela positiva berättelser som visar på jämställdhet mellan könen och motarbetar stereotyper.

 7. LIKA MÖJLIGHETER FÖR MÄN OCH KVINNOR
  Visa stöd och stå bakom ledare som förespråkar lika möjligheter för kvinnor och män.

 8. PÅVERKA MEDIEINDUSTRIN
  Använd din röst för att påverka medieindustrin i form av reklambyråer, filmbolag och andra om att det är skadligt att porträttera kvinnor som sämre, mindre intelligenta och inkompetenta jämfört med män.

 9. BLI FADDER
  Bli fadder åt en utsatt flicka för att ge henne bättre förutsättningar att skapa ett bra liv.


Jämställdhet är inte en kvinnofråga utan en avgörande faktor för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential. Nu kämpar vi på – inte ska det här behöva ta 300 år!

Illustration av en kvinna som funderar

Har du frågor om hållbarhet?