1. Hem

  2. /
  3. Kundcase
  4. /
  5. Utvecklings­projekt

Utvecklings­projekt

Genom olika typer av projekt har Hållbarhetsteamet varit med och format verktyg och arbetssätt för att stötta företag i omställningen.

Capacity Building Framework

Under 2022 har Hållbarhetsteamet, i samarbete med RISE och Jönköping University, tagit fram ett verktyg för företag att bedöma sin nuvarande position inom hållbarhetsarbete. Verktyget bygger på fem olika faser inom vilka ett företag kan befinna sig. Genom verktyget får företag chans att ta ställning till en rad olika frågor och områden som rör hållbarhet, och möjlighet att skapa en handlingsplan för att förflytta sig från nuläget till önskat läge.

Growkomp

Under hösten 2017 hade Hållbarhetsteamet i uppdrag att utbilda och coacha ett 20-tal företag i Jönköping, Nässjö, Sävsjö och Vaggeryd kommun. Uppdraget var en del av projektet GROWKOMP, ett 3-årigt projekt finansierat av ESF (Europeiska Socialfonden), med syfte att skapa ökad tillväxt och konkurrenskraft hos de deltagande företagen.

Hållbarhetsteamets insats var upplagd på tre halvdagsutbildningar som bestod av föreläsningar och workshops. Mellan utbildningstillfällena fick företaget ett par timmar individuell coaching av Hållbarhetsteamets konsulter.

Under våren 2019 fick vi förtroendet på nytt att genomföra utbildnings- och coachingdelen rörande hållbarhet/CSR inom ramen för GROWKOMP 2.0.

Pilotprojekt Cirkulär Ekonomi

Under 2019 var Hållbarhetsteamet projektledare för ett pilotprojekt inom Cirkulär ekonomi. Projektet finansierades av Tillväxtverket och Region Jönköpings län. Ett 15-tal företag från Jönköpings län, både tillverkande företag och tjänsteföretag, medverkade i projektet med syftet att öka kunskapen om cirkulär ekonomi och medvetenheten om fördelarna med en cirkulära affärsmodeller. Under 2022 har vi utvecklat verktygen tillsammans med RISE, som vi också testat hos kunder.

Vad företagen fick med sig

  • ökad kunskap om cirkularitet och cirkulära affärsmodeller
  • inspiration genom att höra hur andra företag jobbar med cirkulär ekonomi
  • stöd att identifiera möjligheter för hur verksamheten kan bli mer cirkulär
  • stöd att ta fram en handlingsplan hur genomförandet skulle gå till

Social innovation

Hållbarhetsteamet har haft i uppdrag att skapa en dialogplattform där företag och andra aktörer inom Jönköpings län kan mötas för att hitta lösningar på olika samhällsutmaningar. Syftet var att öka kunskapen om social innovation och hur företag kan vara med och bidra för att lösa de olika utmaningarna. Målsättningen var ökad interaktion mellan företag, offentliga aktörer och företagsfrämjande aktörer för att skapa fler sociala innovationer. Resultatet blev fem förslag för hur man kan minska bostadssegregationen i länet samt ett samverkanskoncept, kallat Brobygget, för hur man kan minska tiden från utanförskap till tillsvidareanställning från 8 till 2 år.

Hållbarhetsteamet har varit en central del av stora regionala projektet Social Innovation för Regional Utveckling (SIRU). Hållbarhetsteamet har på ett positivt, engagerat och mycket professionellt sätt organiserat dialogmöten med aktörer i regionen som brinner för social innovation. Det har varit en stor glädje att samarbeta med gänget i Hållbarhetsteamet

Tomas Müller
Professor
Internationella Handelshögskolan Jönköping
Illustration av en kvinna som funderar

Har du frågor om hållbarhet?