1. Hem

  2. /
  3. Kundcase
  4. /
  5. Utveckling klimatverktyg åt PacsOn

Utveckling klimatverktyg åt PacsOn

Under 2022 och tidigt 2023 har PacsOn utvecklat ett klimatberäkningsverktyg för att underlätta för deras kunder att kunna se och mäta klimatbelastningen från produkter som beställs. Hållbarhetsteamet fick i uppdrag att stötta företaget under utvecklingens gång.

Om PacsOn

PacsOn erbjuder helhetslösningar inom förpackningar och förbrukningsmaterial. Inom PacsOn finns sex helägda dotterbolag, med geografisk placering från Malmö i söder till Skellefteå i norr. Tillsammans utgör de olika bolagen en rikstäckande leverantör av industriemballage, hygien och torkpapper, städartiklar, produkter för servering och catering, butiksemballage, skyddsprodukter och kontorsmaterial.

Genom att effektivisera och hitta kostnadseffektiva produkter, logistik- och lagerlösningar utifrån kunders behov vill PacsOn hjälpa kunderna att förbättra både deras verksamhet och lönsamhet

Behovet

PacsOn upplevde att fler och fler av deras kunder började ställa frågor gällande klimatavtrycket från en viss artikel eller produkt. Genom att kunna redovisa klimatbelastning per produkt/artikel såg PacsOn en möjlighet att skapa mervärde för sina kunder. 

Ambitionen var att utveckla ett verktyg genom vilket kunderna kan erhålla information om klimatbelastningen på varor de beställer, men även att möjliggöra för kunderna att kunna göra jämförelser produkter emellan.

Uppdraget

Under 2022 har PacsOn drivit ett arbete att forma och utveckla ett klimatverktyg, och i början på 2023 lanserades verktyget internt hos företaget. Projektet har involverat flera aktörer, däribland PacsOn själva, men även konsulten Drake Analytics.

Hållbarhetsteamet har agerat bollplank i arbetet med att utveckla verktyget, och har stöttat i frågeställningar kopplade till avgränsningar, scope, förenklingar, antaganden och scenarier i de fall emissionsfaktorer saknats.

Vidare har Hållbarhetsteamet hjälpt till med framtagande av emissionsfaktorer som senare införlivats i verktyget, och som på årlig basis kommer ses över och uppdateras.

Resultatet

PacsOn skriver själva dagen för lanseringen av verktyget

”Idag hade vi på PacsOn intern lansering av vårt egenutvecklade CO2-verktyg […]. Vi kommer framöver alltså kunna leverera samma typ av CO2-bedömning som exempelvis när du handlar och betalar med Klarna. Skillnaden är att vi kommer kunna analysera våra kunders inköp, benchmarka artiklar mot varandra för att finna CO2-besparingar samt kunna generera rapporter på helheten.

Framöver är tanken att fortsätta utveckla verktyget med fler parametrar och mer detaljerad data för att göra hållbarhetsdata mer tillgänglig till kunderna. Som PacsOn själva uttrycker sig ”Med mer data kan vi fatta bättre och smartare beslut”.

Tack vare Hållbarhetsteamets fantastiska nätverk av konsulter kunde vi på PacsOn få hjälp av en av Sveriges främsta LCA-experter. Det har gjort det möjligt för oss att utveckla ett unikt verktyg där vi kan hjälpa våra kunder att få kontroll på sin CO2-påverkan från de produkter de köper av oss.

Henric Wahlgren
Miljö- och Hållbarhetsansvarig
PacsOn
Illustration av en kvinna som funderar

Har du frågor om hållbarhet?