1. Hem

  2. /
  3. Kundcase
  4. /
  5. Ledningssystem för hållbar utveckling…

Ledningssystem för hållbar utveckling enligt ISO 26000

Forserum Safety Glass (FSG) är en glasgrossit som utvecklar och producerar produkter av förädlat planglas, och tillverkar produkter som tex skyddsglasögon, säkerhetsglas och brandglas. Som namnet antyder finns företaget i Forserum, Småland.

Behovet

Forserum Safety Glass vände sig till Hållbarhetsteamet då de ansåg att de ville komma vidare med sitt strategiska arbete för hållbar utveckling. De såg behovet av att strukturera upp hållbarhetsarbetet, och skapa goda arbetsformer och rutiner för att lätta implementera hållbarhet i hela verksamheten.

Uppdraget

Under 2020 assisterade Hållbarhetsteamet Forserum Safety Glass (FSG) i utvecklingen av ett aktivt och ambitiöst hållbarhetsarbete i verksamheten. Uppdraget genomfördes i form av nulägesanalyser, utbildningar, workshops och coaching av ledningsgrupp med framförallt organisationens ledningsgrupp. Under workshops och coaching uppkom många frågeställningar som genererade nya/utvecklade arbetssätt och en ökad tydlighet i organisationens arbetssätt. Under arbetet involverades även hela organisationen och vid hållbarhetsutbildningen med alla anställda sprudlade det av engagemang bland personalen.

Resultatet

Arbetet resulterade i:

  • en förtydligad struktur för verksamhetens styrning
  • stort engagemang och utvecklat samarbete i hela organisationen
  • ett nytt tänk och ett ambitiöst hållbarhetsarbete
  • ett reviderat och verifierat ledningssystem enligt ISO 26 000, med mycket gott omdöme från revisorn.
Illustration av en kvinna som funderar

Har du frågor om hållbarhet?