1. Hem

  2. /
  3. Kundcase
  4. /
  5. Klimatberäkning åt Separett

Klimatberäkning åt Separett

Under hösten 2022 och tidig vår 2023 har vi i Hållbarhetsteamet genomfört en klimatberäkning åt Separett. Tack för förtroendet!

Behovet

Separett AB är ett familjeägt företag som i över 40 år har utvecklat vattenfria toalettlösningar med syftet att öka livskvaliteten, underlätta vardagen och göra den mer bekväm för alla. Separett AB grundades 1976 och idag används deras produkter över hela världen med en filial i Finland och dotterbolag i USA.

För att kunna skapa än mer värde för kunder och intressenter såg Separett behovet av att kunna visa på klimatbelastningen från sin verksamhet. Hållbarhetsteamet fick därför i uppdrag att genomföra företagets första klimatberäkning.

Uppdraget

Representanter från Separett var med på en utbildning om klimatberäkningar som Patrik från Hållbarhetsteamet höll i i början på sommaren 2022. Därefter kom uppdraget igång, och Separett fick tillgång till rätt verktyg för att kunna samla in relevant data. När datan var insamlad tog Hållbarhetsteamet arbetet vidare med att genomföra beräkningar, granska resultatet och upprätta en klimatberäkningsrapport. Uppdraget avslutades med en slutpresentation, där Separett fick ta del av resultatet och de slutsatser som dragits.

Resultatet

För Separett innebär klimatberäkningen att de nu kan se svart på vitt vad de ska börja jobba med att förändra, och vilka åtgärder som bör prioriteras. Poängen med en klimatberäkning är inte att tolka resultatet bokstavligt, utan snarare att få en förståelse för vart utsläppen är som störst. Än mer viktigt är att klimatberäkningen, om den genomförs regelbundet kommande år, bidrar med underlag för att mäta och påvisa förändring och minskning av utsläpp.

Vidare kan även resultatet användas i kommunikation ut mot kund, vilket underlättar dialogen Separett och kunder emellan. Detta ökar mervärdet i erbjudandet, och hjälper kunden välja rätt.

Arbetet och kommunikationen med Hållbarhetsteamet har funkat bra rakt igenom, vilket har underlättat arbetet från båda sidor. Vi är nöjda med resultatet, och vet nu svart på vitt vad vi ska jobba med och förändra.

Kevin Billsund
Sustainability | Shareholder & Partner
Separett
Illustration av en kvinna som funderar

Har du frågor om hållbarhet?