1. Hem

  2. /
  3. Kundcase
  4. /
  5. Klimatarbete med Almi Jönköping

Klimatarbete med Almi Jönköping

I höstas tog vi ett viktigt klimatsteg framåt tillsammans med Almi i Jönköping, genom att genomföra den allra första klimatberäkningen för någon av Almi:s regionala enheter.

Kort om Almi Jönköping

Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag, där Almi Jönköping är ett. Hållbarhetsteamet har under många år haft en nära relation med Almi, då vi via dem genomfört många uppdrag till företag som blivit beviljade stöd från Almi. Även om vi jobbat ihop i både uppdrag, workshops och utbildningar är det senaste uppdraget lite annorlunda då vi fick förtroendet att hjälpa Almi Jönköping som bolag.

Uppdraget

Arbetet inleddes med genomförandet av en klimatberäkning enligt GHG-protokollet. I denna tjänst ingår utbildning och uppstart där vi tillsammans kommer överens om avgränsningar (vad som ska ingås) och möjliga sätt att presentera resultatet. Då Almi är ett tjänstebolag var det även en spännande klimatberäkning för vår del att genomföra, då vi oftast genomför beräkningar åt tillverkande bolag som köper in fysiska produkter och material. Efter att Almi samlat in all relevant data genomförde Hållbarhetsteamet beräkningarna, vars resultat sedan sammanställdes i en rapport.

Denna rapport lade därefter grunden för en efterföljande workshop.

Resultatet användes i workshop

Trots en begränsad direkt klimatpåverkan från Almis rådgivningstjänster, spelar de en kritisk roll i regionens ekosystem för små och medelstora företag. Denna insikt lade grunden för en tankeväckande workshop som vi höll tillsammans med Max Sundvall, affärsrådgivare på Almi, där vi använde den färska klimatdatan som utgångspunkt för en diskussion med Almis rådgivare kring tre centrala frågor:

  • Hur kan ALMI aktivt minska sin klimatpåverkan till 2024?
  • Vilka steg kan vidtas för att halvera utsläppen fram till 2030?
  • Vad behöver rådgivarna för att kunna ge effektivt stöd till sina affärskontakter i hållbarhetsfrågor?

Workshopen resulterade inte enbart i ett engagerat deltagande; den lyckades även skapa en känsla av ägandeskap knutet till klimatfrågor hos medarbetarna på Almi.

Vi ser fram emot att fortsätta anordna klimatworkshops som inspirerar fler att engagera sig och utveckla sin förmåga att hantera klimatrelaterade frågor tillsammans med våra kunder!

Illustration av en kvinna som funderar

Har du frågor om hållbarhet?