1. Hem

  2. /
  3. Kundcase
  4. /
  5. Hållbarhets­kommunikation och klimat­beräkning till…

Hållbarhets­kommunikation och klimat­beräkning till Beslag & Metall

Familjeföretaget Beslag & Metall tillverkar komponenter främst till fordonsindustrin. I fabriken som är belägen i Ekenässjön, Småland, sker produktion genom pressning, svetsning, ytbehandling och montering.

Behovet

Under 2021 tog Beslag & Metall ett strategiskt beslut att utveckla hållbarhetsarbetet, och att sammanställa det arbete som redan gjordes. I takt med att deras kunder började ställa högre krav gällande hållbarhetsarbetet samt efterfrågade information om företagets klimatavtryck växte behovet av underlag för kommunikation samt intern utveckling av arbetet.

Uppdraget

Hållbarhetsteamets uppdrag blev i detta fall uppdelat i två områden; kommunikation och klimatberäkning

Under våren 2022 har vi gjort analyser och genomfört intervjuer för att sammanställa det pågående arbetet inom hållbarhet. Därefter skapades ett kommunikationsunderlag, som i mångt och mycket följer en disponering likt en hållbarhetsrapport. Under 2023 har vi även fått vidare förtroende att uppdatera rapporten avseende räkenskapsår 2022.

Tillsammans med Beslag & Metall har vi också upprättat en klimatberäkning. Uppdraget bestod av en introduktionsutbildning avseende klimatberäkningar, beräkningar enligt data insamlad av Beslag & Metall, granskning och till sist en sammanställning av resultatet i form av en rapport.

Resultatet

Med kommunikationsunderlaget som grund har Beslag & Metall nu lättare att engagera sina medarbetare genom att sätta hållbarhet i deras egen kontext. Genom att formulera hur det nuvarande hållbarhetsarbetet ser ut, har företaget också haft enklare att sätta långsiktiga mål och skapa en bättre struktur kring arbetet.

Klimatberäkningen har också varit till god hjälp, framför allt i dialog med kunder och andra intressenter. Idag kan Beslag & Metall redogöra för sina produkters klimatbelastning avseende CO2-utsläpp, vilket bland annat har använts i samtal vid nya affärer.

Hållbarhetsteamet har genom en väldigt bra struktur hjälpt oss sammanställa vårt hållbarhetsarbete. Vidare har de även gett oss rekommendationer för att skapa en tydlig inriktning på det framtida hållbarhetsarbetet. Tack vare klimatberäkningen kan vi dels använda vår nya kunskap i samtal med nya kunder, samt även underlätta för våra befintliga kunder i deras arbete med att själva beräkna deras klimatpåverkan.

Jan Strandesjö
Quality and Environmental Manager
Beslag & Metall AB
Illustration av en kvinna som funderar

Har du frågor om hållbarhet?