Earth Overshoot Day: 3 april (Sverige)

Varje år nås vi av nyheten att Earth Overshoot Day inte bara är kommen utan även har passerat, ofta med ett tidigare datum än föregående år. Detta år verkar inte bli något undantag. Vad är Earth Overshoot Day och varför är denna dag så viktig att belysa?

Earth Overshoot Day är ett koncept som initierades av den internationella forskarorganisationen Global Footprint Network. De framställde en uträkning med syfte att jämföra det mänskliga ekologiska fotavtrycket mot den mängd naturresurser jorden kan generera per år. Beräkningens resultat visar att människans ekologiska fotavtryck inte överensstämmer med den mängd naturresurser jorden har kapacitet till att producera på ett år. Tvärtom överskrider användningen långt. I år passeras datumet redan den 3 april för Sverige vilket innebär att vi den resterande delen av året kommer använda resurser avsatta för nästkommande år. 

Problematiken är tydlig. Det mänskliga fotavtrycket samspelar inte med verklighetens tillgångar. Earth Overshoot Day har därför initierat konceptet #MoveTheDate vars syfte är att ge konkreta lösningar som skulle påverka när datumet passerar. Exempel följer här:

  • Om den privata bilkörningen minskar med 50% och ersätts av exempelvis gång, cykling eller kollektivtrafik kan Earth Overshoot Day senareläggas med 13 dagar. 
  • Om kolets förbränning halveras kan Overshoot Day senareläggas med hela 93 dagar. 
  • Användning av befintliga energieffektiva tekniker för kommersiella byggnader, industriella processer och elproduktion skulle kunna resultera i att Earth Overshoot day sker minst 21 dagar senare, utan någon förlust i produktivitet eller komfort. 
  • Att återplantera 350 miljoner hektar skog skulle kunna senarelägga datumet med 8 dagar.
  • Om köttkonsumtionen minskade med 50% och ersattes av en vegetarisk diet hade datumet kunnat flyttas till 17 dagar senare. Datumet hade kunnat flyttas fram med ytterligare 10 dagar på grund av reducerade metangaser.
  • Halvering av mängden matrester hade kunnat senarelägga datumet med 13 dagar.

Utmaningarna är många men möjligheter finns. Gränsöverskridande arbete krävs där olika aktörer tar sitt ansvar. Allt från hushåll till arbetsplatser, från privata företag till den offentliga sektorn, från kommuner till globala aktörer. #MoveTheDate visar att när tillräckligt många aktörer tar sitt ansvar och jobbar mot bland annat dessa förslag har plötsligt Earth Overshoot Day flyttats fram hela vägen till den 31 december och den specifika problematiken med Earth Overshoot Day elimineras.

Arbetet är stort och möjligt. Det görs för dig och för mig men framförallt för oss. Vad kan du göra? Är du med?

Illustration av en kvinna som funderar

Har du frågor om hållbarhet?