2 feb: Internationella våtmarksdagen

Kanske har du hört ordet våtmark i media senaste tiden. Men vad är egentligen en våtmark, och hur hör den ihop med kolsänkor? Och visste du förresten att utsläpp från dränerad våtmark överstiger de årliga utsläppen från personbilstrafiken i Sverige?

En våtmark är mark med vatten nära under, i eller över markytan stora delar av året. Ungefär 20% av Sveriges yta är täckt av våtmarker, vilket gör landet till ett av de rikaste våtmarksländerna i världen. Våtmarker är viktiga då de:

  • Agerar som kolsänkor, dvs har kapacitet att binda och lagra koldioxid 🌱
  • Är bland de mest artrika miljöerna i Sverige 🌱
  • Bidrar till biologisk mångfald 🌱

Våtmarker spelar en avgörande roll som kolsänkor. En kolsänka är ett ekosystem som har förmågan att absorbera och lagra koldioxid från atmosfären. Mänsklig verksamhet, t.ex. bevattning, omvandlar våtmarker från kolsänkor till kolkällor. Våtmarkerna blir då dränerade, och tappar förmågan att binda koldioxid.

I Sverige beräknas de årliga utsläppen från dränerade våtmarker uppgå till 11,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2021) vilket överstiger de årliga utsläppen från personbilstrafiken och utgör 25% av de totala territoriella utsläppen i Sverige (!)

Förutom att förhindra ytterligare skador måste många våtmarker restaureras och förvaltas för att bevara sina egenskaper, och fortsätta förse oss med värdefulla ekosystemtjänster. Faktum är att ”Myllrande Våtmarker” är ett av Sveriges 16 miljömål.

Därför tycker vi att det på Internationella Våtmarksdagen den 2 februari känns viktigt att belysa våtmarkens betydelse både för oss människor, och för ekosystemen vi är beroende av. 

Bild lånad från Upplands Väsby Kommun.

Illustration av en kvinna som funderar

Har du frågor om hållbarhet?