Vi säger HEJ till nytt samarbete med IPM Brand & Communication

Ökade krav från kunder och myndigheter har kraftigt ökat behovet av lokal kompetens i hållbarhetsfrågor. Nu inleder Jönköpingsbaserade konsultfirman Hållbarhetsteamet ett fördjupat samarbete med varumärkesbyrån IPM Brand & Communication för att möta efterfrågan.

– Var börjar vi och vad är viktigast att vi fokuserar på? Det är en av de vanligaste frågorna vi får från industrier och företag just nu. Allt fler känner trycket från myndigheter, ägare och kunder. Men allt fler börjar också förstå vikten av att integrera hållbarhet i affärsmodellen och varumärket, berättar Anna Carendi, partner och hållbarhetsstrateg, Hållbarhetsteamet i Sverige AB.

Hållbarhetsteamet stöttar allt från små företag till globala koncerner och offentliga aktörer med bland annat strategiskt hållbarhetsarbete, klimatberäkningar, hållbarhetsrapportering, ISO26000 och leverantörsuppföljningar.

Det senaste året har intressent från marknaden ökat lavinartat. Därför fördjupas nu samarbetet med IPM Brand & Communication, en Ulricehamnsbaserad varumärkesbyrå med lång erfarenhet av hållbarhetskommunikation och långsiktig varumärkesutveckling.

– Hållbarhetsteamet är experter på att göra hållbarhet till en naturlig del av verksamheten med hjälp av kartläggningar och analyser. Vi på IPM är experter på hur detta speglas i varumärket, kommunikationen och inte minst affären. Det ger oss unik lokal kompetens för att hjälpa företag och industrier att ställa om verksamheten och öka konkurrenskraften, säger Catharina Nord, partner och kundansvarig, IPM Brand & Communication.

IPM Brand & Communication

IPM Brand & Communication består av 17 konsulter som bygger långsiktigt hållbara varumärken tillsammans med kunder inom industri, försäljning och tillverkning. Med varumärket som drivkraft verkar byrån för bättre affärer med fokus på B2B. Byrån ägs och drivs av Jesper Fritszon och Catharina Nord sedan 2005 och har sitt säte i Ulricehamn.

www.ipmulricehamn.se

Illustration av en kvinna som funderar

Har du frågor om hållbarhet?