1. Hem

 2. /
 3. Våra tjänster
 4. /
 5. Hållbarhetsutbildning & inspiration

Hållbarhetsutbildning & inspiration

Genom olika utbildningsinsatser vill vi hjälpa dig att tänka nytt och framåt

Kunskap är nyckel

Utbildning

Under en utbildning är vår främsta ambition att förmedla relevant kunskap till dig.

Vi håller utbildningar i alla dess former – allt ifrån en kort utbildning över en frukost, eller så sätter vi samman ett paket med flera utbildningsmoment under en dag eller två. Nivån kan också skilja sig; en grundkurs i hållbarhet för alla medarbetare i din verksamhet, eller en mer djupgående session om ett specifikt område som exempelvis klimatberäkning.

Exempel på utbildningar vi genomfört

 • Grundläggande hållbarhetsutbildning
 • Hållbarhetsrapportering enligt CSRD & ESRS
 • Introduktion till metoden ”Det Naturliga Steget”
 • Cirkulär ekonomi & cirkulära affärsmodeller
 • Hållbart ledarskap
 • Hållbarhet i leverantörskedjan

Workshop

Här blir vi praktiska med syftet att brainstorma och utveckla din verksamhet.

Bland annat kan du få hjälp med att identifiera verksamhetens väsentliga hållbarhetsfrågor, eller genomföra en riskanalys.

Du bestämmer målgruppen; kanske vill du bjuda in alla medarbetarna, eller arrangera en workshop för bara ledningsgruppen. Vi anpassar innehållet efter ditt behov och dina önskemål.

Föreläsning

Vi håller föreläsningar för olika företag, föreningar eller studenter på högskolan.

Exempel på föreläsningar vi erbjuder:

 • Trender inom hållbarhet
 • Hållbarhet – varför så bråttom?
 • Från linjärt till cirkulärt
 • Naturen som inspiration i omställningen

Fler tjänster

EcoVadis

Sträva mot EcoVadis-medaljer med vår ledning.

­­Hållbarhet i leverantörs­kedjan

Säkra ansvar genom leverantörs­kedjan med vår beprövade metodik.

CSRD & ESRS

Navigera det nya rapporterings­direktivet med vår expertis.

Klimat­beräkning

Ta reda på er klimat­påverkan och agera med GHG-protokollet.

Lednings­system & ISO 26000

Skapa strategiskt arbete med hjälp av ledningssystem för hållbarhet.

Miljö

Komplett stöd för miljöarbete, från olika undersökningar till tillståndsansökningar.

Arbets­miljö

Skapa en trygg arbetsmiljö med vårt systematiska stöd.

Strategiskt hållbarhets­arbete

Integrera er hållbarhets­ambition i hela verksamheten.

Utbildning hållbarhet & inspiration

Utveckla din hållbarhetskunskap med våra skräddarsydda föreläsningar och utbildningar.

Hållbarhet 2050

Ta täten i branschens omställning genom visionärt och inspirerat arbete.

Hållbarhets­­kommunika­tion

Skapa tydliga, balanserade budskap för hållbarhet, utan greenwashing eller greenhushing.

Hållbar affärs­modell och produkt­utveckling

Stärk er innovations­kraft och affärs­modell med våra metoder och verktyg.