1. Hem

 2. /
 3. Våra tjänster
 4. /
 5. Strategiskt hållbarhet­sarbete

Strategiskt hållbarhet­sarbete

Ta ett helhetsgrepp och skapa konkurrenskraft i omställningen

Nå ny höjder med oss

Vadå strategiskt hållbarhetsarbete?

Strategiskt hållbarhetsarbete syftar till att stötta er att accelerera er hållbarhetsresa. Med det menar vi att vara konkurrenskraftig under och efter omställningen till ett hållbart samhälle. En grundförutsättning i arbetet är att integrera hållbarhet i kärnan av verksamheten, från affärsstrategi till dagliga operativa beslut.

Önskar ni bli mer än bara ett vanligt företag? Vill ni bli en föregångare, en förebild, och en kraft som driver förändring? Då vill vi råda er att integrera hållbarhet i kärnan av er verksamhet. Fundera på hur hållbarhet kan bli en del av er långsiktiga vision, och hur allt från affärsstrategi till dagliga, operativa beslut kan influeras av er nya riktning.

Vi hjälper er genom

 1. Analys och utvärdering: Vi börjar med att kartlägga er nuvarande ställning och identifierar de mest kritiska hållbarhetsaspekterna som påverkar er verksamhet.
 2. Strategisk panering: Tillsammans skapar vi en hållbarhetsstrategi som är i linje med er övergripande affärsstrategi. Detta innefattar att se över och utveckla vision, mål, mätbara indikatorer och tidsramar.
 3. Implementering: Vi stödjer er genom att integrera hållbarhetsåtgärder i era processer, från leverantörskedja till produktdesign.
 4. Mätning och rapportering: Vi utvecklar en systematisk övervakning och rapportering av era hållbarhetsframsteg för att säkerställa att ni följer er strategi och håller era mål.
 5. Kontinuerlig utveckling: Vi hjälper er att anpassa er strategi i en ständigt föränderlig omvärld, så att ni förblir konkurrenskraftiga.

Fördelarna med strategiskt hållbarhetsarbete

Ligga steget före genom att jobba med en noga uttänkt vision i kombination med kortsiktiga- och långsiktiga mål.

Långsiktighet möjliggörs på ett helt nytt sätt med strategiskt hållbarhetsarbete, vilketär en viktig aspekt i ett företags unika hållbarhetsresa.

√ Tydlig bild av nuläget samt gap mot en önskad vision skapas av strategiskt hållbarhetsarbete. Detta hjälper er att se vilka kompetenser som saknas, vilka åtgärder som behöver göras, och chansen att man ”gör rätt” från början ökar markant.

Fler tjänster

Illustration av en man som sitter på en föreläsning

Inspiration & kunskap

 • Föreläsningar
 • Utbildningar
 • Workshops
Illustration av ett anteckningsblock och en penna

Analys & kartläggning

 • Omvärldsanalys
 • Nulägesanalys
 • GAP-analys
 • Se alla

Strategi & mål

 • Vision & värdegrundsarbete
 • Strategi & målformulering
 • Utveckling av hållbara affärsmodeller
 • Se alla

Implementering & struktur

 • Ledningssystem
  Hållbar produkt-& tjänsteutveckling
 • Inhyrd konsult
 • Se alla

Kommunikation & rapportering

 • Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL
 • Hållbarhetsredovisning enligt CSRD/ESRS
 • Hållbarhetskommunikation
 • Se alla
Illustration av en kvinna som cyklar

Miljö & arbetsmiljö

 • Due Dilligence (miljö) vid förvärv
 • Klimatberäkning enligt GHG-protokollet
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Se alla