1. Hem
 2. /
 3. Våra tjänster
 4. /
 5. Strategi & mål

Strategi & mål

Hur ska jag gå tillväga och hur vet jag vilka mål jag ska sikta mot? Vi hjälper dig formulera konkreta mål, och skapar en strategi för att nå dit.

Illustration av en kvinna som funderar

Föreställ dig ditt företag
om 20 år.

Fråga dig själv hur hållbarhet kan integreras i hela verksamheten för att den ska förbli attraktiv- här gäller det att bygga en stabil grund.

Vi kan stötta med

 • Vision & värdegrundsarbete
 • Strategi & målformulering
 • Utveckling av hållbara affärsmodeller
 • Stöd till ägare, styrelse & chefer
 • Processledning i strategiskt omställningsarbete
 • Innovationsstrategi

Mer om…

Vision & värdegrunds­arbete

Hållbarhet behöver integreras i företagets vision och värderingar om arbetet ska hålla över tid.

Vilken vision och vilka värderingar vill du ska genomsyra företaget? Vi hjälper dig strukturera upp arbetet, för att samtidigt stretcha dig att tänka större och utanför boxen.

Strategi & målformulering

Att formulera tydliga och konkreta mål på både kort och lång sikt är en grundförutsättning för att lyckas med hållbarhetsarbetet. Vi hjälper också till att skapa strategier för att nå målen.

Här finns möjlighet att inkludera de 17 globala målen för hållbar utveckling, anta Science Based Targets (SBTi) eller liknande.

Utveckling av hållbara affärsmodeller

Att vrida och vända på den befintliga affärsmodellen kan ofta resultera i nya idéer och affärserbjudande. Kombinerat med att integrera hållbarhet så kan du många gånger hitta rätt. Vi jobbar med olika så kallade business model canvas, både för hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Stöd till ägare, styrelse och/eller chefer

Att leda en organisation i ett förändringsarbete kräver en hel del. Hållbarhetsteamet har erfarenhet av att guida personer i ledande positioner i omställningsarbetet, genom coachning och strategisamtal.  

Processledning i strategiskt omställnings­arbete

Vi tar ett helhetsansvar för att facilitera de olika delar som krävs för ett strategiskt hållbarhetsarbete. Detta utgörs av flera olika projekt som ska samordnas och optimeras för bästa utfall.

Innovations­strategi

Att ställa om sin verksamhet kräver nya lösningar. Vi stöttar i att skapa en kultur av innovation och hjälper dig forma en struktur för att utveckla och implementera ett innovationssystem.

17 globala målen

Fler tjänster

Illustration av en man som sitter på en föreläsning

Inspiration & kunskap

 • Föreläsningar
 • Utbildningar
 • Workshops
Illustration av ett anteckningsblock och en penna

Analys & kartläggning

 • Omvärldsanalys
 • Nulägesanalys
 • GAP-analys
 • Se alla

Strategi & mål

 • Vision & värdegrundsarbete
 • Strategi & målformulering
 • Utveckling av hållbara affärsmodeller
 • Se alla

Implementering & struktur

 • Ledningssystem
  Hållbar produkt-& tjänsteutveckling
 • Inhyrd konsult
 • Se alla

Kommunikation & rapportering

 • Hållbarhetsrapport enligt ÅRL
 • Hållbarhetsredovisning enligt GRI
 • Hållbarhetskommunikation
 • Se alla
Illustration av en kvinna som cyklar

Miljö & arbetsmiljö

 • Due Dilligence (miljö) vid förvärv
 • Klimatberäkning enligt GHG-protokollet
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Se alla