1. Hem

 2. /
 3. Våra tjänster
 4. /
 5. REDO-modellen

REDO-modellen

RE-DO Modellen har tagits fram inom ramen för projektet Vägar till hållbar utveckling, i samverkan med Jönköping University, RISE, Hållbarhetsteamet och Region Jönköpings län och med finansiering från Region Jönköpings län och Tillväxtverket.

Modellen erbjuder

En systematisk process med målsättning att skapa konkurrenskraft under och efter omställningen till ett hållbart samhälle. Processen bygger på innovation, systemtänkande och modigt ledarskap för att generera en positiv påverkan på människor och planeten.

Verktyget riktar sig till ägare, styrelser och ledningsgrupper inom företag med ambition att vara konkurrenskraftiga i omställningen.

Fem faser

Modellen bygger på följande fem identifierade faser:

Tröskel / Externt drivet: Hållbarhet handlar om att uppfylla lagkrav, efterleva externa standarder (t ex industristandard), möta kunders krav eller konkurrenters försprång.

Aktiv / Fokus på förbättringar: Hållbarhet handlar om effektivisering, kostnadsbesparing, ekonomisk konkurrensfördel och affärsnytta.

Proaktiv: Hållbarhet är kärnan av företagets långsiktiga strategi. Hållbarhet är inkluderat i affärsmodellen och viktig del av värdeerbjudandet till kunder.

Syftesdriven: Affärsmodellen är designad att skapa miljömässigt, socialt och ekonomiskt värde genom sina produkter, varor och tjänster.

Regenerativ: Affärsmodellen är designad att återställa och utveckla sociala och ekologiska system genom verksamheten.

Processen

Under år 1:

 • Introduktion till verktyg och process
 • Bedömning och analys av verksamheten och affärsmodellen med hjälp av vårt verktyg i Excel
 • Utbildning inom regenerativt företagande, naturen som inspiration (biomimik) samt systemtänkande.
 • Visionsprocess

Under år 2:

 • Utveckla och ta fram en handlingsplan
 • Implementering av handlingsplan
 • Självutvärdering

Är du nyfiken på att testa REDO-modellen i er verksamhet och utforska vilka steg ni kan ta för att klättra i hållbarhetstrappan?

Illustration av en kvinna som funderar

Har du frågor om hållbarhet?