1. Hem

 2. /
 3. Våra tjänster
 4. /
 5. Miljö & arbetsmiljö

Miljö & arbetsmiljö

Hållbarhetsteamet har lång erfarenhet av att driva miljö- och arbetsmiljöfrågor, och att hjälpa företag ta ansvar för både miljö och medarbetare.

Skapa en god arbetsmiljö

Att säkerställa en trygg arbetsplats kan innebära att ta ansvar för frågor som rör både miljö och människor.

Vi stöttar dig bland annat med

 • Miljö Due Diligence vid förvärv
 • Klimatberäkning enligt GHG-protokollet
 • LCA-beräkningar
 • Lagbevakning inom arbetsmiljö
 • Trivsel- och medarbetarundersökningar
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Mer om…

Due Diligence vid förvärv

Genom en besiktning avseende miljöaspekter såsom föroreningar och miljörisker kan vi bistå i att säkerställa ett tryggt förvärv när du tar över eller köper ny fastighet/mark.

Klimat­beräkning enligt GHG-protokollet

Vi genomför beräkningar enligt GHG-protokollet. Du tar fram relevant data, därefter genomför vi beräkningar som vi sammanfattar i en klimatrapport. I rapporten förtydligar vi vilka utsläpp din verksamhet avger inom det som kallas Scope 1, 2 och 3.

Café Bars klimatberäkning
Beslag & Metalls klimatberäkning

LCA-beräkning

Hållbarhetsteamet hjälper dig beräkna vilken klimatpåverkan en produkt eller process har genom att använda emissionsfaktorer med ett livscykelperspektiv.

Övriga tjänster inom miljö

 • Förorenad mark
 • Kemikalieförteckning
 • Miljöutredning
 • MKB – Miljökonsekvensbeskrivning
 • Revisioner & periodiska undersökningar
 • Statusrapport förorenade områden
 • Tillstånd & myndighetskrav

Övriga tjänster inom arbetsmiljö

 • Lagbevakning
 • Kemikalieförteckning
 • Trivsel- och medarbetarundersökningar
 • Arbetsmiljömätningar
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Riskanalyser inklusive kemiska arbetsmiljörisker

Fler tjänster

Illustration av en man som sitter på en föreläsning

Inspiration & kunskap

 • Föreläsningar
 • Utbildningar
 • Workshops
Illustration av ett anteckningsblock och en penna

Analys & kartläggning

 • Omvärldsanalys
 • Nulägesanalys
 • GAP-analys
 • Se alla

Strategi & mål

 • Vision & värdegrundsarbete
 • Strategi & målformulering
 • Utveckling av hållbara affärsmodeller
 • Se alla

Implementering & struktur

 • Ledningssystem
  Hållbar produkt-& tjänsteutveckling
 • Inhyrd konsult
 • Se alla

Kommunikation & rapportering

 • Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL
 • Hållbarhetsredovisning enligt CSRD/ESRS
 • Hållbarhetskommunikation
 • Se alla
Illustration av en kvinna som cyklar

Miljö & arbetsmiljö

 • Due Dilligence (miljö) vid förvärv
 • Klimatberäkning enligt GHG-protokollet
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Se alla