1. Hem

 2. /
 3. Våra tjänster
 4. /
 5. Miljö & arbetsmiljö

Miljö & arbetsmiljö

Hållbarhetsteamet har lång erfarenhet av att driva miljö- och arbetsmiljöfrågor, och att hjälpa företag ta ansvar för både miljö och medarbetare.

Skapa en god arbetsmiljö

Att säkerställa en trygg arbetsplats kan innebära att ta ansvar för frågor som rör både miljö och människor.

Vi stöttar dig bland annat med

 • Miljö Due Diligence vid förvärv
 • Klimatberäkning enligt GHG-protokollet
 • LCA-beräkningar
 • Lagbevakning inom arbetsmiljö
 • Trivsel- och medarbetarundersökningar
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Mer om…

Due Diligence vid förvärv

Genom en besiktning avseende miljöaspekter såsom föroreningar och miljörisker kan vi bistå i att säkerställa ett tryggt förvärv när du tar över eller köper ny fastighet/mark.

Klimat­beräkning enligt GHG-protokollet

Vi genomför beräkningar enligt GHG-protokollet. Du tar fram relevant data, därefter genomför vi beräkningar som vi sammanfattar i en klimatrapport. I rapporten förtydligar vi vilka utsläpp din verksamhet avger inom det som kallas Scope 1, 2 och 3.

Café Bars klimatberäkning
Beslag & Metalls klimatberäkning

LCA-beräkning

Hållbarhetsteamet hjälper dig beräkna vilken klimatpåverkan en produkt eller process har genom att använda emissionsfaktorer med ett livscykelperspektiv.

Övriga tjänster inom miljö

 • Förorenad mark
 • Kemikalieförteckning
 • Miljöutredning
 • MKB – Miljökonsekvensbeskrivning
 • Revisioner & periodiska undersökningar
 • Statusrapport förorenade områden
 • Tillstånd & myndighetskrav

Övriga tjänster inom arbetsmiljö

 • Lagbevakning
 • Kemikalieförteckning
 • Trivsel- och medarbetarundersökningar
 • Arbetsmiljömätningar
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Riskanalyser inklusive kemiska arbetsmiljörisker

Fler tjänster

EcoVadis

Sträva mot EcoVadis-medaljer med vår ledning.

­­Hållbarhet i leverantörs­kedjan

Säkra ansvar genom leverantörs­kedjan med vår beprövade metodik.

CSRD & ESRS

Navigera det nya rapporterings­direktivet med vår expertis.

Klimat­beräkning

Ta reda på er klimat­påverkan och agera med GHG-protokollet.

Lednings­system & ISO 26000

Skapa strategiskt arbete med hjälp av ledningssystem för hållbarhet.

Miljö

Komplett stöd för miljöarbete, från olika undersökningar till tillståndsansökningar.

Arbets­miljö

Skapa en trygg arbetsmiljö med vårt systematiska stöd.

Strategiskt hållbarhets­arbete

Integrera er hållbarhets­ambition i hela verksamheten.

Utbildning hållbarhet & inspiration

Utveckla din hållbarhetskunskap med våra skräddarsydda föreläsningar och utbildningar.

Hållbarhet 2050

Ta täten i branschens omställning genom visionärt och inspirerat arbete.

Hållbarhets­­kommunika­tion

Skapa tydliga, balanserade budskap för hållbarhet, utan greenwashing eller greenhushing.

Hållbar affärs­modell och produkt­utveckling

Stärk er innovations­kraft och affärs­modell med våra metoder och verktyg.