1. Hem

 2. /
 3. Våra tjänster
 4. /
 5. Kommunikation & rapportering
 6. /
 7. Hållbarhets­kommunikation

Hållbarhets­kommunikation

Undvik greenwashing och greenhushing – stärk ditt varumärke genom trovärdig hållbarhetskommunikation

Transparans – the way to go

Vad är greenwashing och greenhushing?

Greenwashing – innebär att ett företag försöker framställa något som bra för miljön trots att det inte är det eller försöker flytta fokus från en negativ miljöpåverkan till en positiv. Är förbjudet enligt svensk marknadsföringslag.

Greenhushing – innebär att ett företag inte berättar om bra saker som de gör inom hållbarhet av rädsla för att få påpekat att det finns massor kvar att göra. Då missar företaget möjligheten att utgöra ett gott exempel och kan bidra till intrycket att ingenting görs.

Vi ger dig kunskap

Vi ser ett stort behov av kunskap om vad man får och inte får säga när det kommer till hållbarhetskommunikation. Därför erbjuder vi utbildningar och föreläsningar i ämnet.

Utbildning i trovärdig hållbarhetskommunikation (halvdag):

 • Lagar och regelverk kring marknadsföring och användning av miljö- samt hållbarhetspåståenden
 • Kommande krav från EU (ex CSRD, green claims och digitala produktpass)
 • Vad är greenwashing & greenhushing och hur kan det undvikas
 • Principer för trovärdig hållbarhetskommunikation

Föreläsning (1 h), exempel:

 • Får jag säga grön? – vad man bör tänka på innan man använder begrepp som ”hållbar”, ”grön” och ”klimatsmart” och vad man kan använda istället.
 • 7 tips för trovärdig hållbarhetskommunikation

Utbildning med Aktuell Hållbarhet

Trovärdig hållbarhetskommunikation – att följa lagar & regler och undvika greenwash.

Nästa tillfälle är 1 februari 2024, på plats i Stockholm.

Fördelarna med trovärdig hållbarhetskommunikation

Stärk ert varumärke

Nå nya målgrupper som vill göra hållbara val        

Undvik greenwashing och greenhhushing

Attrahera fler samverkanspartners, och framtida arbetskraft

Fler tjänster

Illustration av en man som sitter på en föreläsning

Inspiration & kunskap

 • Föreläsningar
 • Utbildningar
 • Workshops
Illustration av ett anteckningsblock och en penna

Analys & kartläggning

 • Omvärldsanalys
 • Nulägesanalys
 • GAP-analys
 • Se alla

Strategi & mål

 • Vision & värdegrundsarbete
 • Strategi & målformulering
 • Utveckling av hållbara affärsmodeller
 • Se alla

Implementering & struktur

 • Ledningssystem
  Hållbar produkt-& tjänsteutveckling
 • Inhyrd konsult
 • Se alla

Kommunikation & rapportering

 • Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL
 • Hållbarhetsredovisning enligt CSRD/ESRS
 • Hållbarhetskommunikation
 • Se alla
Illustration av en kvinna som cyklar

Miljö & arbetsmiljö

 • Due Dilligence (miljö) vid förvärv
 • Klimatberäkning enligt GHG-protokollet
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Se alla