1. Hem
 2. /
 3. Våra tjänster
 4. /
 5. Kommunikation & rapportering

Kommunikation & rapportering

Allt fler vill veta vad företag gör när det gäller hållbarhet. Att kommunicera ditt hållbarhetsarbete på ett transparant sätt skapar trovärdighet och stärker ditt varumärke.

Hur, och vad, vill du berätta om?

Det finns ett stort värde i att kommunicera hållbarhetsarbetet till kunder, leverantörer och medarbetare – både nya som gamla.

Vi kan hjälpa dig med

 • Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL (kommande CSRD & ESRS)
 • Hållbarhetsredovisning enligt GRI
 • Hållbarhetskommunikation – vi samarbete med varumärkesbyrån IPM Ulricehamn
 • Kommunikationsstrategi

Mer om…

Hållbarhets­rapportering enligt ÅRL

Till företag med lagkrav enligt årsredovisningslagen kan vi stötta med att upprätta och skriva en hållbarhetsrapport. Processen kan innebära att vi hjälper dig samla in data och göra sammanställningar, intervjua olika personer inom verksamheten och skapa en struktur för rapporten. Genom att vi skriver och skapar en överblick av informationen hjälper vi dig kvalitetssäkra innehållet.

Nya lagkrav gällande CSRD och ESRS

CSRD är EUS direktiv för hållbarhetsrapportering, med ambition att hjälpa EU klara målsättningen om nettonollutsläpp till 2050. Skillnaden mot tidigare rapporteringsramverk är att kommande lagkrav är betydligt tuffare och mer omfattande.

Den nya standarden, som kallas ESRS, inbegriper en rad områden som rapportering ska ske på, såväl generella som branschspecifika. Exempel på dessa områden är: Biologisk mångfald och ekosystem, konsumenter och slutanvändare och affärsetik. Till dessa kommer branschspecifika krav som lanseras under 2023.

Det nya sättet att rapportera kan vara klurigt att ta till sig, men det viktiga är att börja förbereda sig i tid, så blir arbetsbördan mycket lättare.

Behöver ni hjälp med att förstå, förbereda er, och komma i gång med den nya rapporteringsmodellen? Hållbarhetsteamet hjälper er att reda ut begreppen och skräddarsy en lösning för just ert företag. Hör av er till hej@hallbarhetsteamet.se så berättar vi mer!

Hållbarhets­redovisning enligt GRI

För företag som vill hållbarhetsrapportera utefter en global standard kan vi guida genom Global Reporting Initiative, GRI. Vi följer samma upplägg som ovan, men med skillnaden att vi skapar en redovisning som blir jämförbar med många andras, och som följer en internationellt accepterad form gällande innehåll och struktur.  

Hållbarhets­kommunikation

Det blir allt vanligare att företag önskar berätta vad de gör inom hållbarhet på ett lättillgängligt sätt, inte bara genom en hållbarhetsrapport utan exempelvis på hemsidan eller på sociala medier. Däremot tycker många att det är svårt att veta vad och hur man ska berätta.

Vi kan ge dig tips och råd hur och vad du kan inkludera i intern eller extern hållbarhetskommunikation, även om det så är i en hållbarhetsberättelse, på hemsidan eller i en broschyr.

Samarbete med varumärkesbyrån IPM Ulricehamn

Hållbarhet och hållbarhetskommunikation behöver vara en naturlig del av ett modernt varumärke för att skapa framgång. Det är när hållbarhet blir en del av ditt varumärkes- och kommunikationsstrategi som du kan få verkligt genomslag. 

Vi på Hållbarhetsteamet vill skapa trovärdig och transparent hållbarhetskommunikation som stärker ditt varumärke. För att ge dig de bästa förutsättningarna samarbetar vi med IPM, en digital varumärkesbyrå med många års erfarenhet att utveckla varumärken med hållbarhetsfrågor som en röd tråd. Tillsammans tar vi ett helhetsgrepp kring ditt hållbarhetsarbete utifrån ett varumärkesperspektiv. Genom att införliva hållbarhet i ditt varumärkeslöfte kan du öka konkurrenskraften, både om framtidens medarbetare och framtidens kunder!

Kommunikations­strategi

Vi hjälper dig forma en strategi för hur du kan kommunicera ditt hållbarhetsarbete, med syfte att stärka ditt varumärke och profilering. Tillsammans identifierar vi vilka områden som med fördel kan kommuniceras för att väcka nyfikenhet och förtroende hos kunder, leverantörer och medarbetare.

Fler tjänster

Illustration av en man som sitter på en föreläsning

Inspiration & kunskap

 • Föreläsningar
 • Utbildningar
 • Workshops
Illustration av ett anteckningsblock och en penna

Analys & kartläggning

 • Omvärldsanalys
 • Nulägesanalys
 • GAP-analys
 • Se alla

Strategi & mål

 • Vision & värdegrundsarbete
 • Strategi & målformulering
 • Utveckling av hållbara affärsmodeller
 • Se alla

Implementering & struktur

 • Ledningssystem
  Hållbar produkt-& tjänsteutveckling
 • Inhyrd konsult
 • Se alla

Kommunikation & rapportering

 • Hållbarhetsrapport enligt ÅRL
 • Hållbarhetsredovisning enligt GRI
 • Hållbarhetskommunikation
 • Se alla
Illustration av en kvinna som cyklar

Miljö & arbetsmiljö

 • Due Dilligence (miljö) vid förvärv
 • Klimatberäkning enligt GHG-protokollet
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Se alla