1. Hem

  2. /
  3. Våra tjänster
  4. /
  5. Kommunikation & rapportering

Kommunikation & rapportering

Allt fler vill veta vad företag gör när det gäller hållbarhet. Att kommunicera ditt hållbarhetsarbete på ett transparant sätt skapar trovärdighet och stärker ditt varumärke.

Hur, och vad, vill du berätta om?

Det finns ett stort värde i att kommunicera hållbarhetsarbetet till kunder, leverantörer och medarbetare – både nya som gamla.

Vi kan hjälpa dig med

  • Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL
  • Hållbarhetsrapportering enligt nytt direktiv: CSRD & ESRS
  • Hållbarhetskommunikation
  • Kommunikationsstrategi – samarbete med IPM Ulricehamn

Mer om…

Hållbarhets­rapportering enligt ÅRL

Till företag med lagkrav enligt årsredovisningslagen kan vi stötta med att upprätta och skriva en hållbarhetsrapport. Processen kan innebära att vi hjälper dig samla in data och göra sammanställningar, intervjua olika personer inom verksamheten och skapa en struktur för rapporten. Genom att vi skriver och skapar en överblick av informationen hjälper vi dig kvalitetssäkra innehållet.

Nya lagkrav: CSRD och ESRS

CSRD är EU:s direktiv för hållbarhetsrapportering, med ambition att hjälpa EU klara målsättningen om nettonollutsläpp till 2050. Skillnaden mot tidigare rapporteringsramverk är att kommande lagkrav är betydligt tuffare och mer omfattande.

Den nya standarden, som kallas ESRS, inbegriper en rad områden som rapportering ska ske på, såväl generella som ämnesspecifika. Standarden utgår från tre olika kategorier; miljö (environment), sociala frågor (social) och styrning (governance) och följer den välkända ESG-logiken. Inom dessa tre områden finns en mängd kategorier, som tex cirkulär ekonomi och resurshantering, klimatförändringar, villkor för egna anställda och affärsetik.

Dubbel Väsentlighetsanalys

För att kunna identifiera vilka hållbarhetsfrågor just din verksamhet bör fokusera på kräver direktivet genomförandet av en så kallad dubbel väsentlighetsanalys. En sådan analys innebär att ni som företag måste titta på:

  • Hur ni påverkar människor och miljö, det vill säga ett ”inifrån och ut-perspektiv”
  • Hur olika hållbarhetsfrågor påverkar er verksamhet rent finansiellt, det vill säga ett ”utifrån och in-perspektiv”

Dessa två påverkansområden utgör tillsammans den dubbla väsentligheten.

Det nya sättet att rapportera kan vara klurigt att ta till sig, men det viktiga är att börja förbereda sig i tid, så blir arbetsbördan mycket lättare.

Hållbarhets­kommunikation

Stärk ditt varumärke genom att trovärdig hållbarhetskommunikation, och säkerställ att du undviker greenwashing och greenhushing. Vi erbjuder utbildning inom båda begreppen, och ger dig tips och råd för hur du på ett effektivt och transparant sätt kan berätta om företagets hållbarhetsarbete.

Samarbete med varumärkesbyrån IPM Ulricehamn

Hållbarhet och hållbarhetskommunikation behöver vara en naturlig del av ett modernt varumärke för att skapa framgång. Det är när hållbarhet blir en del av ditt varumärkes- och kommunikationsstrategi som du kan få verkligt genomslag. 

Vi på Hållbarhetsteamet vill skapa trovärdig och transparent hållbarhetskommunikation som stärker ditt varumärke. För att ge dig de bästa förutsättningarna samarbetar vi med IPM, en digital varumärkesbyrå med många års erfarenhet att utveckla varumärken med hållbarhetsfrågor som en röd tråd. Tillsammans tar vi ett helhetsgrepp kring ditt hållbarhetsarbete utifrån ett varumärkesperspektiv. Genom att införliva hållbarhet i ditt varumärkeslöfte kan du öka konkurrenskraften, både om framtidens medarbetare och framtidens kunder!

Fler tjänster

EcoVadis

Sträva mot EcoVadis-medaljer med vår ledning.

­­Hållbarhet i leverantörs­kedjan

Säkra ansvar genom leverantörs­kedjan med vår beprövade metodik.

CSRD & ESRS

Navigera det nya rapporterings­direktivet med vår expertis.

Klimat­beräkning

Ta reda på er klimat­påverkan och agera med GHG-protokollet.

Lednings­system & ISO 26000

Skapa strategiskt arbete med hjälp av ledningssystem för hållbarhet.

Miljö

Komplett stöd för miljöarbete, från olika undersökningar till tillståndsansökningar.

Arbets­miljö

Skapa en trygg arbetsmiljö med vårt systematiska stöd.

Strategiskt hållbarhets­arbete

Integrera er hållbarhets­ambition i hela verksamheten.

Utbildning hållbarhet & inspiration

Utveckla din hållbarhetskunskap med våra skräddarsydda föreläsningar och utbildningar.

Hållbarhet 2050

Ta täten i branschens omställning genom visionärt och inspirerat arbete.

Hållbarhets­­kommunika­tion

Skapa tydliga, balanserade budskap för hållbarhet, utan greenwashing eller greenhushing.

Hållbar affärs­modell och produkt­utveckling

Stärk er innovations­kraft och affärs­modell med våra metoder och verktyg.