1. Hem
 2. /
 3. Våra tjänster
 4. /
 5. Kommunikation & rapportering

Kommunikation & rapportering

Allt fler vill veta vad företag gör när det gäller hållbarhet. Att kommunicera ditt hållbarhetsarbete på ett transparant sätt skapar trovärdighet och stärker ditt varumärke.

Hur, och vad, vill du berätta om?

Det finns ett stort värde i att kommunicera hållbarhetsarbetet till kunder, leverantörer och medarbetare – både nya som gamla.

Vi kan hjälpa dig med

 • Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL
 • Hållbarhetsredovisning enligt GRI
 • Hållbarhetskommunikation
 • Kommunikationsstrategi

Mer om…

Hållbarhets­rapportering enligt ÅRL

Till företag med lagkrav enligt årsredovisningslagen kan vi stötta med att upprätta och skriva en hållbarhetsrapport. Processen kan innebära att vi hjälper dig samla in data och göra sammanställningar, intervjua olika personer inom verksamheten och skapa en struktur för rapporten. Genom att vi skriver och skapar en överblick av informationen hjälper vi dig kvalitetssäkra innehållet.

Hållbarhets­redovisning enligt GRI

För företag som vill hållbarhetsrapportera utefter en global standard kan vi guida genom Global Reporting Initiative, GRI. Vi följer samma upplägg som ovan, men med skillnaden att vi skapar en redovisning som blir jämförbar med många andras, och som följer en internationellt accepterad form gällande innehåll och struktur.  

Hållbarhets­kommunikation

Det blir allt vanligare att företag önskar berätta vad de gör inom hållbarhet på ett lättillgängligt sätt, inte bara genom en hållbarhetsrapport utan exempelvis på hemsidan eller på sociala medier. Däremot tycker många att det är svårt att veta vad och hur man ska berätta.

Vi kan ge dig tips och råd hur och vad du kan inkludera i intern eller extern hållbarhetskommunikation, även om det så är i en hållbarhetsberättelse, på hemsidan eller i en broschyr.

Kommunikations­strategi

Vi hjälper dig forma en strategi för hur du kan kommunicera ditt hållbarhetsarbete, med syfte att stärka ditt varumärke och profilering. Tillsammans identifierar vi vilka områden som med fördel kan kommuniceras för att väcka nyfikenhet och förtroende hos kunder, leverantörer och medarbetare.

Fler tjänster

Illustration av en man som sitter på en föreläsning

Inspiration & kunskap

 • Föreläsningar
 • Utbildningar
 • Workshops
Illustration av ett anteckningsblock och en penna

Analys & kartläggning

 • Omvärldsanalys
 • Nulägesanalys
 • GAP-analys
 • Se alla

Strategi & mål

 • Vision & värdegrundsarbete
 • Strategi & målformulering
 • Utveckling av hållbara affärsmodeller
 • Se alla

Implementering & struktur

 • Ledningssystem
  Hållbar produkt-& tjänsteutveckling
 • Inhyrd konsult
 • Se alla

Kommunikation & rapportering

 • Hållbarhetsrapport enligt ÅRL
 • Hållbarhetsredovisning enligt GRI
 • Hållbarhetskommunikation
 • Se alla
Illustration av en kvinna som cyklar

Miljö & arbetsmiljö

 • Due Dilligence (miljö) vid förvärv
 • Klimatberäkning enligt GHG-protokollet
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Se alla