1. Hem

 2. /
 3. Våra tjänster
 4. /
 5. Inspiration & kunskap

Inspiration & kunskap

Vi är måna om att fler ska få veta mer. Kunskap är nyckeln till utvecklingen framåt, och därför vill vi dela med oss av våra erfarenheter.

Illustration av en man som sitter på en föreläsning

Kunskap är kul!

Vi erbjuder dessutom olika sätt att ta del av den på – allt för att passa din verksamhet.

Vi förmedlar kunskap genom

 • Föreläsningar
 • Utbildningar
 • Workshopar

Föreläsning

Genom olika föreläsningar vill vi inspirera dig att tänka nytt och framåt.

Vi håller föreläsningar för olika företag, föreningar eller studenter på högskolan.

Exempel på föreläsningar vi erbjuder

 • Trender inom hållbarhet
 • Hållbarhet – varför så bråttom?
 • Från linjärt till cirkulärt
 • Naturen som inspiration i omställningen

Utbildning

Under en utbildning är vår främsta ambition att förmedla relevant kunskap till dig.

Vi håller utbildningar i alla dess former – allt ifrån en kort utbildning över en frukost, eller så sätter vi samman ett paket med flera utbildningsmoment under en dag eller två. Nivån kan också skilja sig; en grundkurs i hållbarhet för alla medarbetare i din verksamhet, eller en mer djupgående session om ett specifikt område som exempelvis klimatberäkning.

Exempel på utbildningar vi genomfört

 • Grundläggande hållbarhetsutbildning
 • Hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative (GRI Standards)
 • Introduktion till metoden ”Det Naturliga Steget”
 • Cirkulär Ekonomi & cirkulära affärsmodeller
 • Hållbart ledarskap
 • Hållbarhet i leverantörsledet

Workshop

Här blir vi praktiska med syftet att brainstorma och utveckla din verksamhet.

Bland annat kan du få hjälp med att identifiera verksamhetens väsentliga hållbarhetsfrågor, eller genomföra en riskanalys.

Du bestämmer målgruppen; kanske vill du bjuda in alla medarbetarna, eller arrangera en workshop för bara ledningsgruppen. Vi anpassar innehållet efter ditt behov och dina önskemål.

Fler tjänster

Illustration av en man som sitter på en föreläsning

Inspiration & kunskap

 • Föreläsningar
 • Utbildningar
 • Workshops
Illustration av ett anteckningsblock och en penna

Analys & kartläggning

 • Omvärldsanalys
 • Nulägesanalys
 • GAP-analys
 • Se alla

Strategi & mål

 • Vision & värdegrundsarbete
 • Strategi & målformulering
 • Utveckling av hållbara affärsmodeller
 • Se alla

Implementering & struktur

 • Ledningssystem
  Hållbar produkt-& tjänsteutveckling
 • Inhyrd konsult
 • Se alla

Kommunikation & rapportering

 • Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL
 • Hållbarhetsredovisning enligt CSRD/ESRS
 • Hållbarhetskommunikation
 • Se alla
Illustration av en kvinna som cyklar

Miljö & arbetsmiljö

 • Due Dilligence (miljö) vid förvärv
 • Klimatberäkning enligt GHG-protokollet
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Se alla