1. Hem

  2. /
  3. Våra tjänster
  4. /
  5. Implementering & struktur

Implementering & struktur

När visionen, målsättningen och strategier är på plats är det ju bara att köra!

Eller?… Ibland kan det svåraste steget vara att gå från snack till verkstad. Här kan du läsa om hur Hållbarhetsteamet kan stötta i implementering av hållbarhetsarbetet.

Illustration av ett anteckningsblock och en penna

Skapa ordning & reda

Det finns olika verktyg att ta hjälp av när det gäller att implementera hållbarhet i verksamheten.

Vi hjälper dig med

  • Utbildning, utformning & implementering av ledningssystem
  • Metodik för hållbar produkt- och tjänsteutveckling
  • Utveckling av innovationskapacitet
  • Hållbar leverantörskedja & hållbara inköp
  • Process- och projektledning
  • Inhyrd konsult på plats

Mer om…

Ledningssystem

Vi hjälper dig med utbildning, utformning och implementering av olika ledningssystem, och har erfarenhet av olika standarder som ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljöledning), ISO 26000 (socialt ansvarstagande) och ISO 45001 (arbetsmiljö).

Hållbar produkt-och tjänste­utveckling

För att säkerställa att nya produkter och tjänster helst har en positiv påverkan på planeten och människor, erbjuder vi en process som innehåller kriterier och steg för verifiering.

Utveckling av innovations­kapacitet

Vi gör detta genom utbildning, innovationsLAB och exponering för best practice. En viktig aspekt är att dra lärdomar från misslyckanden.

Hållbar leverantörs­kedja och hållbara inköp

Nya riktlinjer och direktiv från EU-kommissionen vittnar om skärpta krav gällande främst mänskliga rättigheter längs värdekedjan (Corporate Sustainability Due Diligence, CSDD). Vi hjälper dig skapa en struktur för bedömning och uppföljning av leverantörer. Vi kan även bistå i framtagandet av en ny, eller i utvecklingen av befintlig, Code of Conduct (uppförandekod).

Process- och projektledning

Vi tar ett helhetsansvar för att facilitera de olika delar som krävs för ett strategiskt hållbarhetsarbete. Detta utgörs av flera olika projekt som ska samordnas och optimeras för bästa utfall.

Inhyrd konsult

För allt fler företag har det blivit viktigare att ha rätt kompetens vad gäller hållbarhetsfrågorna. Vi erbjuder ett flexibelt koncept som bygger på välutbildade juniora konsulter i kombination med handledning av konsulter med lång och bred erfarenhet. Därmed får ni hög kompetens i linje med ert behov och i den omfattning ni önskar.

Fler tjänster

EcoVadis

Sträva mot EcoVadis-medaljer med vår ledning.

­­Hållbarhet i leverantörs­kedjan

Säkra ansvar genom leverantörs­kedjan med vår beprövade metodik.

CSRD & ESRS

Navigera det nya rapporterings­direktivet med vår expertis.

Klimat­beräkning

Ta reda på er klimat­påverkan och agera med GHG-protokollet.

Lednings­system & ISO 26000

Skapa strategiskt arbete med hjälp av ledningssystem för hållbarhet.

Miljö

Komplett stöd för miljöarbete, från olika undersökningar till tillståndsansökningar.

Arbets­miljö

Skapa en trygg arbetsmiljö med vårt systematiska stöd.

Strategiskt hållbarhets­arbete

Integrera er hållbarhets­ambition i hela verksamheten.

Utbildning hållbarhet & inspiration

Utveckla din hållbarhetskunskap med våra skräddarsydda föreläsningar och utbildningar.

Hållbarhet 2050

Ta täten i branschens omställning genom visionärt och inspirerat arbete.

Hållbarhets­­kommunika­tion

Skapa tydliga, balanserade budskap för hållbarhet, utan greenwashing eller greenhushing.

Hållbar affärs­modell och produkt­utveckling

Stärk er innovations­kraft och affärs­modell med våra metoder och verktyg.