1. Hem

  2. /
  3. Våra tjänster
  4. /
  5. Hållbarhets­kommunikation

Hållbarhets­kommunikation

Det finns ett stort värde i att kommunicera hållbarhetsarbetet till kunder, leverantörer och medarbetare – både nya som gamla.

Skapa trovärdighet och stärk varumärket

Samarbete med varumärkesbyrån IPM Ulricehamn

Hållbarhet och hållbarhetskommunikation behöver vara en naturlig del av ett modernt varumärke för att skapa framgång. Det är när hållbarhet blir en del av ditt varumärkes- och kommunikationsstrategi som du kan få verkligt genomslag.

Vi på Hållbarhetsteamet vill skapa trovärdig och transparent hållbarhetskommunikation som stärker ditt varumärke. För att ge dig de bästa förutsättningarna samarbetar vi med IPM, en digital varumärkesbyrå med många års erfarenhet att utveckla varumärken med hållbarhetsfrågor som en röd tråd. Tillsammans tar vi ett helhetsgrepp kring ditt hållbarhetsarbete utifrån ett varumärkesperspektiv. Genom att införliva hållbarhet i ditt varumärkeslöfte kan du öka konkurrenskraften, både om framtidens medarbetare och framtidens kunder.

Hållbarhetsberättelse

Vi möter många företag som trots att de inte måste ändå gärna vill berätta om sitt hållbarhetsarbete. När man inte är föremål för lagkrav råder vi våra kunder att ta fram vad vi kallar en hållbarhetsberättelse; en sammanställning av ert befintliga arbete, upprättad helt enligt era önskemål men där vi säkerställer transparens, balans och trovärdighet.

Vi stöttar dig att upprätta en hållbarhetsberättelse genom att:

  • Utbilda och sätta ramarna under ett uppstartsmöte
  • Stötta eller ta fullt ansvar för att formulera och ta fram innehåll och texter
  • Genomföra och guida er i olika processer för att skapa en röd tråd, som till exempel intressentanalys, riskanalys, väsentlighetsanalys samt stöttning med nyckeltal, uppföljning och målsättning
  • Stötta med layout och formgivning

Upprättande och granskning av rapport

Till företag som önskar upprätta en hållbarhetsrapport enligt tex GRI (Global Reporting Initiative) kan vi stötta längs resans gång. Processen kan innebära att vi hjälper dig samla in data och göra sammanställningar, intervjua olika personer inom verksamheten och skapa en struktur för rapporten. Genom att vi skriver och skapar en överblick av informationen hjälper vi dig kvalitetssäkra innehållet.

I andra fall agerar vi endast granskare, genom att vi ger er feedback och rådgivning på den hållbarhetsrapport ni upprättar på egen hand.

Fler tjänster

EcoVadis

Sträva mot EcoVadis-medaljer med vår ledning.

­­Hållbarhet i leverantörs­kedjan

Säkra ansvar genom leverantörs­kedjan med vår beprövade metodik.

CSRD & ESRS

Navigera det nya rapporterings­direktivet med vår expertis.

Klimat­beräkning

Ta reda på er klimat­påverkan och agera med GHG-protokollet.

Lednings­system & ISO 26000

Skapa strategiskt arbete med hjälp av ledningssystem för hållbarhet.

Miljö

Komplett stöd för miljöarbete, från olika undersökningar till tillståndsansökningar.

Arbets­miljö

Skapa en trygg arbetsmiljö med vårt systematiska stöd.

Strategiskt hållbarhets­arbete

Integrera er hållbarhets­ambition i hela verksamheten.

Utbildning hållbarhet & inspiration

Utveckla din hållbarhetskunskap med våra skräddarsydda föreläsningar och utbildningar.

Hållbarhet 2050

Ta täten i branschens omställning genom visionärt och inspirerat arbete.

Hållbarhets­­kommunika­tion

Skapa tydliga, balanserade budskap för hållbarhet, utan greenwashing eller greenhushing.

Hållbar affärs­modell och produkt­utveckling

Stärk er innovations­kraft och affärs­modell med våra metoder och verktyg.