1. Hem

  2. /
  3. Våra tjänster
  4. /
  5. Hållbarhet 2050

Hållbarhet 2050

Ta höjd, tänk utanför boxen och fundera över ditt företag 2050!

För er företag som strävar efter att vara ledande i den hållbara omställningen kombinerar vi här innovativt tänkande med avancerade verktyg och ramverk för att skapa en visionär och hållbar framtid för er organisation.

Tjänster för ett hållbart 2050:

Framtidsscenarioanalys

Vi genomför avancerade analyser för att skapa realistiska och ambitiösa framtidsscenarier. Genom att förutsäga trender och utmaningar hjälper vi er att skapa en anpassningsbar strategi för hållbar utveckling. Analyserna kan vara fokuserade på ett visst område, tex klimat. De kan även spänna över flera aspekter, och inkludera ett framtida samhälle i sin helhet.

Biomimik

Att använda naturen som inspiration för hållbar utveckling kallas biomimik. Vi utforskar naturens kloka design och tillämpar principerna för biomimik för att guida er organisation mot mer hållbara och effektiva affärsmodeller och processer.

Det Naturliga Steget (FSSD)

Framework for Strategic Sustainable Development

Vi använder Det Naturliga Steget som en ram för att utveckla er organisation strategiskt och långsiktigt. Genom att integrera hållbarhet på ett systematiskt sätt blir ni förbundna med en hållbar utvecklingsväg.

Inom det naturliga steget används ABCD-metoden:

A – Awareness and defining success
Skapa medvetenhet och formulera den framtid ni vill se.

B – Baseline Mapping
Skapa en förståelse för din verksamhets nuläge utifrån hållbarhetsprinciper.

C – Creative Solutions
När man har identifierat gapet mellan vart man befinner sig idag (B) och vart man vill komma (A) är det dags att brainstorma och utveckla kloka idéer för att stänga gapet. Här diskuteras både långsiktiga åtgärder, men även så kallade ”lågt hängande frukter” som kan implementeras omgående.

D – Decide on Priorities
Med flera Idéer och planer på bordet är det sista steget att skapa en handlingsplan och göra en lista med prioriteringar. Vilka steg bör ni ta först? Vem ska utföra dem? Hur kan vi motivera våra intressenter och partners att stötta oss? Tillsammans filtrerar och prioriterar olika åtgärder, lösningar och idéer.

Inner Development Goals

Vi hjälper er att identifiera och implementera ”Inner Development Goals”, vilket innebär att skapa en medvetenhet och förändring på individuell nivå.

Kanske känner du till Agenda 2030 och de 17 globala målen? Dessvärre har utvecklingen för att nå målen inte gått i takt som önskas, varför idéen till Inner Development Goals föddes. Kanske är det så att vi saknar den inre drivkraften och kapaciteten att hantera den ökade komplexiteten som klimatförändringar innebär. Medan de 17 globala målen ger riktlinjer för samhällsförändringar, fokuserar IDG på att utveckla de kvaliteter och insikter som varje individ behöver för att aktivt bidra till en hållbar omställning:

1. BEINGRELATIONSHOP TO SELF
Den inre kompassen, integritet och autenticitet, öppenhet och en lärande inställning, självmedvetenhet och närvaro

2. THINKING – COGNITIVE SKILLS
Kritiskt tänkande, medvetenhet kring komplexitet, förmågan att se olika perspektiv, meningsskapande, långsiktighet

3. RELATING – CARING FOR OTHERS AND THE WORLD
Uppskattning, samhörighet, ödmjukhet, empati och medkänsla

4. COLLABORATING – SOCIAL SKILLS
Kommunikationsförmågor, förmågan att samskapa, en inkluderande inställning och interkulturell kompetens, tillit och mobiliseringsförmåga

5. ACTING – DRIVING CHANGE
Mod, kreativitet, optimism och uthållighet

Fler tjänster

EcoVadis

Sträva mot EcoVadis-medaljer med vår ledning.

­­Hållbarhet i leverantörs­kedjan

Säkra ansvar genom leverantörs­kedjan med vår beprövade metodik.

CSRD & ESRS

Navigera det nya rapporterings­direktivet med vår expertis.

Klimat­beräkning

Ta reda på er klimat­påverkan och agera med GHG-protokollet.

Lednings­system & ISO 26000

Skapa strategiskt arbete med hjälp av ledningssystem för hållbarhet.

Miljö

Komplett stöd för miljöarbete, från olika undersökningar till tillståndsansökningar.

Arbets­miljö

Skapa en trygg arbetsmiljö med vårt systematiska stöd.

Strategiskt hållbarhets­arbete

Integrera er hållbarhets­ambition i hela verksamheten.

Utbildning hållbarhet & inspiration

Utveckla din hållbarhetskunskap med våra skräddarsydda föreläsningar och utbildningar.

Hållbarhet 2050

Ta täten i branschens omställning genom visionärt och inspirerat arbete.

Hållbarhets­­kommunika­tion

Skapa tydliga, balanserade budskap för hållbarhet, utan greenwashing eller greenhushing.

Hållbar affärs­modell och produkt­utveckling

Stärk er innovations­kraft och affärs­modell med våra metoder och verktyg.