1. Hem

 2. /
 3. Våra tjänster
 4. /
 5. Hållbarhet i leverantörs­kedjan

Hållbarhet i leverantörs­kedjan

Skapa koll i alla led med hjälp av vår metodik för hållbarhetsarbete i leverantörskedjan.

Säkerställ ert ansvar

Vad innebär hållbarhet i leverantörskedjan?

Hållbarhetsarbetet i leverantörskedjan går ut på att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett sätt som minimerar negativ påverkan på miljön, samhället och samtidigt skapar ekonomisk lönsamhet. Det kan till exempel innebära att utveckla en Code of Conduct (uppförandekod), genomföra riskbedömningar av leverantörer eller utveckla hållbarhetskriterier som kan användas vid val av leverantörer.

Hur vi kan hjälpa er

Med en noga designad metodik stödjer vi ert hållbarhetsarbete i leverantörskedjan genom följande steg:

 1. Grundutbildning metodik för hållbarhet i leverantörskedjan
  Inledningsvis erbjuder vi en grundläggande utbildning om vår metodik för att hantera hållbarhet i leverantörskedjan. Denna utbildning tar hänsyn till relevanta lagkrav, risker och möjligheter och vi delar även med oss av några användbara verktyg.
 2. Uppförandekod
  I en workshopmiljö hjälper vi er att identifiera och utforma er uppförandekod. Det inkluderar att fastställa krav för såväl interna (anställda) som externa (leverantörer) uppförandekoder. Vår rådgivning syftar till att säkerställa att er uppförandekod är effektiv och relevant.
 3. Leverantörsbedömning
  Med utgångspunkt i er uppförandekod hjälper vi er att komma igång eller utveckla er leverantörsbedömning, genom att utveckla och formulera lämpliga kriterier.
 4. Riskanalys och kartläggning av leverantörskedjan
  Vi utbildar och stödjer er i att noggrant analysera och kartlägga era leverantörskedjor. Detta inkluderar att identifiera potentiella risker och att utveckla strategier för att hantera dem.
 5. Leverantörsuppföljning och revision  
  Genom utbildning i revisionsmetodik hjälper vi er att etablera effektiva arbetsmetoder för uppföljning av era leverantörer. Denna fas är avsedd att säkerställa att era leverantörer upprätthåller önskad standard och efterlever era krav på ett konsistent sätt.

Fördelar med systematiskt leverantörsarbete

Förtroendekapital: Att ha ett utformat arbetssätt som bygger på transparens skapar förtroende gentemot era intressenter, som kunder och partners.

Strategisk struktur: Genom att arbeta utefter vår metodik får ni ett brett arbetssätt för ert hållbarhetsarbete i leverantörskedjan.

Minskar risker: Genom metodiskt hållbarhetsarbete minskar risken för händelser som kan skapa negativ publicitet för ert varumärke.

Positiv påverkan: Genom att arbeta med hållbarhet i leverantörskedjan kan ni bidra till att förbättra arbetsvillkoren, miljön och samhället i de områden där ni bedriver er verksamhet och där era leverantörer är verksamma.

Fler tjänster

EcoVadis

Sträva mot EcoVadis-medaljer med vår ledning.

­­Hållbarhet i leverantörs­kedjan

Säkra ansvar genom leverantörs­kedjan med vår beprövade metodik.

CSRD & ESRS

Navigera det nya rapporterings­direktivet med vår expertis.

Klimat­beräkning

Ta reda på er klimat­påverkan och agera med GHG-protokollet.

Lednings­system & ISO 26000

Skapa strategiskt arbete med hjälp av ledningssystem för hållbarhet.

Miljö

Komplett stöd för miljöarbete, från olika undersökningar till tillståndsansökningar.

Arbets­miljö

Skapa en trygg arbetsmiljö med vårt systematiska stöd.

Strategiskt hållbarhets­arbete

Integrera er hållbarhets­ambition i hela verksamheten.

Utbildning hållbarhet & inspiration

Utveckla din hållbarhetskunskap med våra skräddarsydda föreläsningar och utbildningar.

Hållbarhet 2050

Ta täten i branschens omställning genom visionärt och inspirerat arbete.

Hållbarhets­­kommunika­tion

Skapa tydliga, balanserade budskap för hållbarhet, utan greenwashing eller greenhushing.

Hållbar affärs­modell och produkt­utveckling

Stärk er innovations­kraft och affärs­modell med våra metoder och verktyg.