1. Hem

 2. /
 3. Våra tjänster
 4. /
 5. Hållbar leverantörs­kedja

Hållbar leverantörs­kedja

Skapa koll i leverantörskedjan med hjälp av vår metodik för hållbarhetsarbete i leverantörskedjan

Säkerställ ert ansvar

Vad innebär hållbarhet i leverantörskedjan?

Hållbarhetsarbetet i leverantörskedjan går ut på att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett sätt som minimerar negativ påverkan på miljön, samhället och samtidigt skapar ekonomisk lönsamhet. Det kan till exempel innebära att utveckla en Code of Conduct (uppförandekod), genomföra riskbedömningar av leverantörer eller utveckla hållbarhetskriterier som kan användas vid val av leverantörer.

Hur vi kan hjälpa er

Med en noga designad metodik stödjer vi ert hållbarhetsarbete i leverantörskedjan genom följande steg:

 1. Grundutbildning metodik för hållbarhet i leverantörskedjan
  Inledningsvis erbjuder vi en grundläggande utbildning om vår metodik för att hantera hållbarhet i leverantörskedjan. Denna utbildning tar hänsyn till relevanta lagkrav, risker och möjligheter och vi delar även med oss av några användbara verktyg.
 2. Uppförandekod
  I en workshopmiljö hjälper vi er att identifiera och utforma er uppförandekod. Det inkluderar att fastställa krav för såväl interna (anställda) som externa (leverantörer) uppförandekoder. Vår rådgivning syftar till att säkerställa att er uppförandekod är effektiv och relevant.
 3. Leverantörsbedömning
  Med utgångspunkt i er uppförandekod hjälper vi er att komma igång eller utveckla er leverantörsbedömning, genom att utveckla och formulera lämpliga kriterier.
 4. Riskanalys och kartläggning av leverantörskedjan
  Vi utbildar och stödjer er i att noggrant analysera och kartlägga era leverantörskedjor. Detta inkluderar att identifiera potentiella risker och att utveckla strategier för att hantera dem.
 5. Leverantörsuppföljning och revision  
  Genom utbildning i revisionsmetodik hjälper vi er att etablera effektiva arbetsmetoder för uppföljning av era leverantörer. Denna fas är avsedd att säkerställa att era leverantörer upprätthåller önskad standard och efterlever era krav på ett konsistent sätt.

Fördelar med systematiskt leverantörsarbete

Förtroendekapital: Att ha ett utformat arbetssätt som bygger på transparens skapar förtroende gentemot era intressenter, som kunder och partners.

Strategisk struktur: Genom att arbeta utefter vår metodik får ni ett brett arbetssätt för ert hållbarhetsarbete i leverantörskedjan.

Minskar risker: Genom metodiskt hållbarhetsarbete minskar risken för händelser som kan skapa negativ publicitet för ert varumärke.

Positiv påverkan: Genom att arbeta med hållbarhet i leverantörskedjan kan ni bidra till att förbättra arbetsvillkoren, miljön och samhället i de områden där ni bedriver er verksamhet och där era leverantörer är verksamma.

Fler tjänster

Illustration av en man som sitter på en föreläsning

Inspiration & kunskap

 • Föreläsningar
 • Utbildningar
 • Workshops
Illustration av ett anteckningsblock och en penna

Analys & kartläggning

 • Omvärldsanalys
 • Nulägesanalys
 • GAP-analys
 • Se alla

Strategi & mål

 • Vision & värdegrundsarbete
 • Strategi & målformulering
 • Utveckling av hållbara affärsmodeller
 • Se alla

Implementering & struktur

 • Ledningssystem
  Hållbar produkt-& tjänsteutveckling
 • Inhyrd konsult
 • Se alla

Kommunikation & rapportering

 • Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL
 • Hållbarhetsredovisning enligt CSRD/ESRS
 • Hållbarhetskommunikation
 • Se alla
Illustration av en kvinna som cyklar

Miljö & arbetsmiljö

 • Due Dilligence (miljö) vid förvärv
 • Klimatberäkning enligt GHG-protokollet
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Se alla