1. Hem

  2. /
  3. Våra tjänster
  4. /
  5. Hållbar affärsmodell och produktutveckling

Hållbar affärsmodell och produktutveckling

Skapa cirkulära affärsmodeller genom innovation och kreativitet

Bli redo för framtida krav

Cirkulär ekonomi

Att vrida och vända på den befintliga affärsmodellen kan ofta resultera i nya idéer och affärserbjudande. Kombinerat med att integrera hållbarhet så kan du många gånger hitta rätt. Vi jobbar med olika så kallade Business Model Canvas, både för hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Hållbar produktutveckling & innovation

Att ställa om sin verksamhet kräver nya lösningar. Vi stöttar i att skapa en kultur av innovation och hjälper dig forma en struktur för att utveckla och implementera ett innovationssystem.

För att säkerställa att nya produkter och tjänster helst har en positiv påverkan på planeten och människor, erbjuder vi en process som innehåller kriterier och steg för verifiering.

REDO-modellen

Under många år har hållbarhetsarbete handlat om att minska den dåliga påverkan. Idag vet vi att hållbarhet även handlar om att påverka positivt och att vi måste fortsätta den resan.

Med andra ord har vi gått från tron om att ”bli mindre dålig” till att ”göra mer bra”.

Vi har, tillsammans med bland annat RISE, Region Jönköpings Län och Jönköping International Business School utvecklat ett verktyg för företag som vill utveckla en mer hållbar affärsmodell och förstå hur de kan ta nästa steg.

Modellen bygger på att ta nästa, eller flera, kliv utifrån fem nivåer:

  1. Tröskel / Externt drivet
  2. Aktiv / Fokus på förbättringar
  3. Proaktiv
  4. Syftesdriven
  5. Regenerativt

Nyfiken? Då kan du läsa mer om REDO-modellen här.

Fler tjänster

EcoVadis

Sträva mot EcoVadis-medaljer med vår ledning.

­­Hållbarhet i leverantörs­kedjan

Säkra ansvar genom leverantörs­kedjan med vår beprövade metodik.

CSRD & ESRS

Navigera det nya rapporterings­direktivet med vår expertis.

Klimat­beräkning

Ta reda på er klimat­påverkan och agera med GHG-protokollet.

Lednings­system & ISO 26000

Skapa strategiskt arbete med hjälp av ledningssystem för hållbarhet.

Miljö

Komplett stöd för miljöarbete, från olika undersökningar till tillståndsansökningar.

Arbets­miljö

Skapa en trygg arbetsmiljö med vårt systematiska stöd.

Strategiskt hållbarhets­arbete

Integrera er hållbarhets­ambition i hela verksamheten.

Utbildning hållbarhet & inspiration

Utveckla din hållbarhetskunskap med våra skräddarsydda föreläsningar och utbildningar.

Hållbarhet 2050

Ta täten i branschens omställning genom visionärt och inspirerat arbete.

Hållbarhets­­kommunika­tion

Skapa tydliga, balanserade budskap för hållbarhet, utan greenwashing eller greenhushing.

Hållbar affärs­modell och produkt­utveckling

Stärk er innovations­kraft och affärs­modell med våra metoder och verktyg.