1. Hem

  2. /
  3. Våra tjänster
  4. /
  5. Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Expertis inom arbetsmiljö för att skapa en trygg och trivsam arbetsplats

Vi vill stötta våra kunder att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser. Därför erbjuder vi en rad tjänster, så att ni inte bara uppfyller lagkrav utan också främjar en positiv arbetsmiljökultur och ökar medarbetarnas trivsel.

Våra miljötjänster inkluderar:

Heldag utbildning

Vi arrangerar heldagsutbildningar för att öka medvetenheten om arbetsmiljöfrågor och säkerhetsrutiner, vilket skapar en kompetent och medveten arbetsstyrka. Utbildningen omfattar områden som styrning, rutiner, åtgärder, målsättning och uppföljning.

Riskbedömning kemiska arbetsmiljörisker

Genom detaljerade riskbedömningar stöttar vi er att identifiera och hantera kemiska arbetsmiljörisker. Tillsammans jobbar vi för en arbetsmiljö som är säker och i enlighet med gällande föreskrifter.

SAM (Systematiskt arbetsmiljö-arbete)

Vi stöttar er i att etablera och upprätthålla ett effektivt och systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket är avgörande för att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen.

Arbetsmiljömätningar

Vi genomför noggranna mätningar för att utvärdera och säkerställa att era arbetsmiljöförhållanden är i linje med de fastställda riktlinjerna och normerna.

Lagbevakning arbetsmiljö

Genom att kontinuerligt övervaka arbetsmiljölagstiftningen erbjuder vi en lösning för att säkerställa att er verksamhet alltid är i linje med de senaste kraven och standarderna.

Trivsel- och medarbetarundersökningar

Vi hjälper er att genomföra trivsel- och medarbetarundersökningar för att skapa en öppen dialog och identifiera områden för förbättring, vilket stärker arbetsplatskulturen.

Fler tjänster

EcoVadis

Sträva mot EcoVadis-medaljer med vår ledning.

­­Hållbarhet i leverantörs­kedjan

Säkra ansvar genom leverantörs­kedjan med vår beprövade metodik.

CSRD & ESRS

Navigera det nya rapporterings­direktivet med vår expertis.

Klimat­beräkning

Ta reda på er klimat­påverkan och agera med GHG-protokollet.

Lednings­system & ISO 26000

Skapa strategiskt arbete med hjälp av ledningssystem för hållbarhet.

Miljö

Komplett stöd för miljöarbete, från olika undersökningar till tillståndsansökningar.

Arbets­miljö

Skapa en trygg arbetsmiljö med vårt systematiska stöd.

Strategiskt hållbarhets­arbete

Integrera er hållbarhets­ambition i hela verksamheten.

Utbildning hållbarhet & inspiration

Utveckla din hållbarhetskunskap med våra skräddarsydda föreläsningar och utbildningar.

Hållbarhet 2050

Ta täten i branschens omställning genom visionärt och inspirerat arbete.

Hållbarhets­­kommunika­tion

Skapa tydliga, balanserade budskap för hållbarhet, utan greenwashing eller greenhushing.

Hållbar affärs­modell och produkt­utveckling

Stärk er innovations­kraft och affärs­modell med våra metoder och verktyg.