1. Hem

  2. /
  3. Våra tjänster
  4. /
  5. Analys & kartläggning

Analys & kartläggning

Vi förbereder din verksamhet på kommande utmaningar och risker. Att analysera nuläget skapar goda förutsättningar för ditt framtida hållbarhetsarbete.

Illustration av ett anteckningsblock och en penna

Bli förberedd

Vi tittar på förväntningar och trender och förbereder din verksamhet med målsättning att vända utmaningar till möjligheter.

Vi hjälper dig med

  • Omvärldsanalys
  • Nulägesanalys
  • GAP-analys
  • Riskanalys
  • Intressentdialog
  • Väsentlighetsanalys

Mer om…

Omvärldsanalys

Utifrån dina önskemål presenterar vi en omvärldsanalys för att säkerställa att du är på rätt väg, och att du förblir relevant för dina kunder.

Vi tittar på vad som sker i din bransch, i samhället och globalt. Tillsammans ser vi till att du inte missar kommande regler och ramverk.

Nulägesanalys

Ofta använder vi standarden ISO 26000 för att kartlägga ditt nuläge, vilket skapar ett gediget utgångsläge.

Nulägesanalysen kan även baseras på specifika områden som cirkulär ekonomi,
lagkrav och/eller andra ISO-standarder.

GAP-analys

Här använder vi oss av underlag som lagkrav, olika ISO-standarder och/eller önskad framtida hållbarhetspositioner.

Riskanalys

Du får hjälp att strukturera riskanalysen så att den blir relevant enligt
lagkrav. Analysen kan genomföras inom olika områden, såsom i arbetet med
leverantörskedjan, till en hållbarhetsrapport eller inom arbetsmiljöområdet.

Intressentdialog

Vi stöttar i identifieringen av intressenter och att genomföra dialog med
dem. Dialogen ger en bild av intressenternas förväntningar på ert
hållbarhetsarbete och utgör underlag för att identifiera väsentliga
hållbarhetsområden.

Väsentlighets­analys

Denna analys innebär att värdera olika frågor utefter vad (1) dina intressenter anser är viktigt, och (2) vilken påverkan företaget har för hållbar utveckling. Resultatet blir en lista på dina mest prioriterade hållbarhetsfrågor.

Fler tjänster

EcoVadis

Sträva mot EcoVadis-medaljer med vår ledning.

­­Hållbarhet i leverantörs­kedjan

Säkra ansvar genom leverantörs­kedjan med vår beprövade metodik.

CSRD & ESRS

Navigera det nya rapporterings­direktivet med vår expertis.

Klimat­beräkning

Ta reda på er klimat­påverkan och agera med GHG-protokollet.

Lednings­system & ISO 26000

Skapa strategiskt arbete med hjälp av ledningssystem för hållbarhet.

Miljö

Komplett stöd för miljöarbete, från olika undersökningar till tillståndsansökningar.

Arbets­miljö

Skapa en trygg arbetsmiljö med vårt systematiska stöd.

Strategiskt hållbarhets­arbete

Integrera er hållbarhets­ambition i hela verksamheten.

Utbildning hållbarhet & inspiration

Utveckla din hållbarhetskunskap med våra skräddarsydda föreläsningar och utbildningar.

Hållbarhet 2050

Ta täten i branschens omställning genom visionärt och inspirerat arbete.

Hållbarhets­­kommunika­tion

Skapa tydliga, balanserade budskap för hållbarhet, utan greenwashing eller greenhushing.

Hållbar affärs­modell och produkt­utveckling

Stärk er innovations­kraft och affärs­modell med våra metoder och verktyg.