1. Hem

 2. /
 3. Våra tjänster
 4. /
 5. Analys & kartläggning

Analys & kartläggning

Vi förbereder din verksamhet på kommande utmaningar och risker. Att analysera nuläget skapar goda förutsättningar för ditt framtida hållbarhetsarbete.

Illustration av ett anteckningsblock och en penna

Bli förberedd

Vi tittar på förväntningar och trender och förbereder din verksamhet med målsättning att vända utmaningar till möjligheter.

Vi hjälper dig med

 • Omvärldsanalys
 • Nulägesanalys
 • GAP-analys
 • Riskanalys
 • Intressentdialog
 • Väsentlighetsanalys

Mer om…

Omvärldsanalys

Utifrån dina önskemål presenterar vi en omvärldsanalys för att säkerställa att du är på rätt väg, och att du förblir relevant för dina kunder.

Vi tittar på vad som sker i din bransch, i samhället och globalt. Tillsammans ser vi till att du inte missar kommande regler och ramverk.

Nulägesanalys

Ofta använder vi standarden ISO 26000 för att kartlägga ditt nuläge, vilket skapar ett gediget utgångsläge.

Nulägesanalysen kan även baseras på specifika områden som cirkulär ekonomi,
lagkrav och/eller andra ISO-standarder.

GAP-analys

Här använder vi oss av underlag som lagkrav, olika ISO-standarder och/eller önskad framtida hållbarhetspositioner.

Riskanalys

Du får hjälp att strukturera riskanalysen så att den blir relevant enligt
lagkrav. Analysen kan genomföras inom olika områden, såsom i arbetet med
leverantörskedjan, till en hållbarhetsrapport eller inom arbetsmiljöområdet.

Intressentdialog

Vi stöttar i identifieringen av intressenter och att genomföra dialog med
dem. Dialogen ger en bild av intressenternas förväntningar på ert
hållbarhetsarbete och utgör underlag för att identifiera väsentliga
hållbarhetsområden.

Väsentlighets­analys

Denna analys innebär att värdera olika frågor utefter vad (1) dina intressenter anser är viktigt, och (2) vilken påverkan företaget har för hållbar utveckling. Resultatet blir en lista på dina mest prioriterade hållbarhetsfrågor.

Fler tjänster

Illustration av en man som sitter på en föreläsning

Inspiration & kunskap

 • Föreläsningar
 • Utbildningar
 • Workshops
Illustration av ett anteckningsblock och en penna

Analys & kartläggning

 • Omvärldsanalys
 • Nulägesanalys
 • GAP-analys
 • Se alla

Strategi & mål

 • Vision & värdegrundsarbete
 • Strategi & målformulering
 • Utveckling av hållbara affärsmodeller
 • Se alla

Implementering & struktur

 • Ledningssystem
  Hållbar produkt-& tjänsteutveckling
 • Inhyrd konsult
 • Se alla

Kommunikation & rapportering

 • Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL
 • Hållbarhetsredovisning enligt CSRD/ESRS
 • Hållbarhetskommunikation
 • Se alla
Illustration av en kvinna som cyklar

Miljö & arbetsmiljö

 • Due Dilligence (miljö) vid förvärv
 • Klimatberäkning enligt GHG-protokollet
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Se alla