Aktuell Hållbarhet: Utbildning ISO 26000 med Patrik & Jenny

Vi håller utbildning med Aktuell Hållbarhet om ISO 26000 – Så skapar du ett strukturerat och värdeskapande hållbarhetsarbete!

Intresset för standarden ISO 26000 ökar snabbt. Allt fler får upp ögonen för att den är ett effektivt verktyg för företag och organisationer att ta ett helhetsgrepp kring hållbarhet. Under denna utbildning får du lära dig en tydlig metodik för att implementera, underhålla och utveckla hållbarhetsarbetet utifrån ISO 26000. Vi går bland annat igenom hur du gör en nulägesanalys och genomför en egendeklaration som kan verifieras av tredje part.

Programmet kommer bland annat innehålla:

  • Innehållet av ISO 26000
  • Genomgång av metodik för implementering, utveckling och underhållning av hållbarhetsarbete enligt ISO 26000
  • Hur du utifrån standarden kan skapa ett hållbarhetsarbete som spänner över samtliga 7 områden
  • Kopplingar och paralleller till andra väsentliga standarder, som EcoVadis, globala målen, Agenda 2030, Global Compact etc
  • Hur du genomför en nulägesanalys enligt ISO 26000
  • Hur du genomför en egendeklaration med 50 frågor som utgör underlag för verifiering av tredje part

När: 4 maj 2023, kl. 09-17
Plats: Fysiskt i Stockholm

Vi kommer rikta oss till dig som ansvarar för hållbarhetsfrågor, kvalitetssäkring eller verksamhetsutveckling inom din organisation, till exempel hållbarhetschef, kvalitetschef eller verkssamhetsutvecklare. Kursen riktar sig till både privata och offentliga verksamheter.

Vi hoppas vi ses!

/Jenny & Patrik

Illustration av en kvinna som funderar

Har du frågor om hållbarhet?