Utbildning CSRD & ESRS 6 december 2023

Att förstå mer om direktivet och få möjlighet att sätta sig in i detaljerna ser vi som direkt avgörande för att bli förberedd på vad som komma skall. Anna Carendi guidar dig genom en heldagsutbildning – häng på!

Från redovisningsåret 2024 träder det nya EU-direktivet CSRD i kraft. Det innebär att berörda företag måste använda en ny europeisk standard för hållbarhetsrapportering, ESRS, att rapporten ska upprättas inom ramen för förvaltningsberättelsen och även att informationen ska digitalt märkas.

Dessutom ska hållbarhetsrapporten undertecknas av styrelsen och översiktligt granskas av en tredje part. Förutom ökade krav på verifierbar och jämförbar data, så ställs krav på att företag genomför en dubbel väsentlighetsanalys och säkerställer att det finns ambitioner och mål för de väsentliga hållbarhetsfrågorna, policyer och åtgärdsplaner för att nå målen och nyckeltal för att visa resultat av arbetet.

Stort behov av kunskap

Med andra ord sker det de närmsta åren stora förändringar inom hållbarhetsrapportering. Vi på Hållbarhetsteamet har de senaste månaderna hjälp företag med GAP-analyser, utbildningar och förberedelser för den dubbla väsentlighetsanalysen. Då vi ser en stor efterfrågan från många företag att lära sig mer om direktivet, vill vi nu bjuda in till en utbildning.

Utbildningen omfattar:

  • Vad innebär det nya direktivet för hållbarhetsrapportering (CSRD)?
  • Vilka krav ställs?
  • Vilka omfattas och när?
  • Vad omfattar den nya standarden för hållbarhetsrapportering (ESRS)?
  • Vad ska rapporteras? Vad är obligatoriskt och vad är frivilligt?
  • Vad innebär dubbel väsentlighetsanalys (DVA) och hur gör man?
  • Hur kan företag komma igång med arbetet för att leva upp till kommande krav?

Teori varvas med övningar och erfarenhetsutbyte.

Vart och när ses vi, och till vilket pris?

Datum: 6 december 2023

Tid: kl.09.00-16.00

Pris: 5 500 kr ex moms (ink fika, lunch, dokumentation och kursintyg)

Plats: Werket, Vallgatan Jönköping

Hur anmäler jag mig?

Vad roligt att du vill delta! Vi har ett begränsat antal platser, så se till att säkra din plats redan nu.
Sista anmälningsdag är fredag 1 december 2023.

Anmälan är bindande.

Illustration av en kvinna som funderar

Har du frågor om hållbarhet?