1. Hem

  2. /
  3. Kundcase
  4. /
  5. Vi har utvecklat en…

Vi har utvecklat en kalkylator tillsammans med Recaremed

Företaget Recaremed har tagit fram en tjänst för att hantera överblivet läkemedel; Recarebox. Syftet med tjänsten är att hjälpa kunden avfallsminimera, öka utsorteringen och skapa ordning och reda i hanteringen av överblivet läkemedel.

Behovet

Recaremed identifierade behovet att kunna jämföra skillnaden från att använda ett befintligt hanteringssätt till att gå över till Recaremeds tjänst Recarebox. Detta för att visa på hållbarhetsfördelarna som tjänsten för med sig, och lättare få potentiella kunder att förstå värdet av tjänsten.

Uppdraget

Hållbarhetsteamet har stöttat och deltagit i ett projekt tillsammans med Recaremed där målsättningen har varit att utveckla en kalkylator. Kalkylatorns uppgift var tänkt att beräkna hållbarhetsprestandan i dagens läkemedelshantering hos kunder som ännu inte använder Recarebox, utifrån områdena säkerhet, yttre miljö och ekonomi. Uppdraget hade två syften:

  • Öka kundens medvetenhet kring den miljöpåverkan dagens hantering har
  • Med resultatet från kalkylatorn kunna öka engagemanget hos beslutsfattare i en organisation, då underlaget tydliggör att dagens hantering kan förbättras utifrån ett hållbarhetsperspektiv

Resultatet

Under projektets gång har en digital nulägesanalys genomförts, utifrån att medarbetare och verksamhetschefer har fått besvara olika frågor om aktuell hantering av överblivna läkemedel. Baserat på svaren får respondenten antingen beröm, eller blir informerad om vilka förbättringar som skulle kunnat gjorts om respondenten istället hade använt Recarebox. I förlängningen blir resultatet att en arbetsplats gemensamma nulägesanalys kan användas som jämförelse när man väljer att gå över till Recarebox. Som företag/organisation kan man då årligen få en sammanställning över hållbarhetsprestandan i avfallshanteringen utifrån de förändringar man gjort jämfört med hur den tidigare hanteringen sett ut.

Bland annat kan sammanställningen användas som en del i en hållbarhetsredovisning där man som bolag/kommun kan kommunicera hur man arbetar mer hållbart med hantering av det läkemedelsavfall som uppstår i verksamheten. Resultatet visar vilka positiva effekter tjänsten har bidragit med genom:

  • Ökad trygghet vid hanteringen på arbetsplatserna
  • Minskad risk för att läkemedelsavfall används vid missbruk
  • Tidsvinsten
  • Minskad klimatpåverkan som tjänstens innehåll bidrar med

Hållbarhetsteamet har funnits med längs hela processen och bidragit med expertkunskaper inom hållbarhets­området. Det har varit avgörande för processen. Dessutom har arbetet funkat väldigt bra – trots att Hållbarhets­teamet fick komma in i en redan etablerad arbetsgrupp flöt samarbetet på väl.

Dag Malgeryd
VD
Recaremed
Illustration av en kvinna som funderar

Har du frågor om hållbarhet?