1. Hem

  2. /
  3. Kundcase
  4. /
  5. Hållbarhets­rapport & klimatberäkning åt…

Hållbarhets­rapport & klimatberäkning åt Café Bar

Vi fick frågan om vi kunde hjälpa Café Bar att skriva och sätta samman deras första hållbarhetsrapport. Självklart!”, sa vi! Efter genomfört uppdrag fick vi sedan förtroendet att också genomföra en klimatberäkning.

Behovet

Café Bar ville berätta för medarbetare och kunder om sitt hållbarhetsarbete på ett transparent och trovärdigt sätt och ville därför ta fram en hållbarhetsrapport. Vidare såg de behov av att beräkna klimatbelastningen från deras verksamhet enligt GHG-protokollet.

Uppdraget

Hållbarhetsteamet stöttade Café Bar med att skapa en disposition för hållbarhetsrapporten, att samla in och bearbeta data och information samt att skriva texter. I arbetet hjälpte vi dem även med att identifiera hållbarhet i värdekedjan och tydligare visa deras bidrag till de globala målen.

När det gällde klimatberäkningen så fick Melker från Hållbarhetsteamet i uppdrag att leda Café Bar genom processen. Projektet började med en introduktionsutbildning och genomgång av GHG-protokollet samt en guidning i verktyget vi utvecklat för att samla in rätt och relevant data. Därefter var det dags för Café Bar att söka fram datan och föra in i verktyget. Hållbarhetsteamet tog sedan fram lämpliga emissionsfaktorer och genomförde därefter beräkningar. Efter granskningar av expertkonsulter summerades sedan resultatet i en rapport, vartefter vi även sammanställde resultatet i något vi kallar en populärversion.

Resultatet

Rapporten ger Café Bars medarbetare en bättre bild av företagets hållbarhetsarbete och skapar stolthet för det arbete som görs. Den hjälper också företaget att tydligare positionera sig som ett hållbart och ansvarstagande företag gentemot sina kunder och samarbetspartner. Arbetet har också gett Café Bar insikt i vilka områden som de behöver utveckla framöver för att ta sitt hållbarhetsarbete vidare.

Klimatberäkningen gav också bra underlag för företaget att förstå vart de har sin främsta klimatpåverkan, och vilka åtgärder som är lämpliga att ta som första steg. Hållbarhetsteamet har även gjort en grafiskt formgiven sammanfattning av resultatet, vilken är publicerad på Café Bars hemsida. Denna kan på ett enkelt sätt användas i kommunikation ut mot kunder och andra intressenter, men även internt på företaget för medarbetare som inte varit delaktiga i projektet.

Vi tog hjälp av Hållbarhetsteamet med att ta fram vår Hållbarhetsrapport. Det jag uppskattade mest var att de var noggranna och verkligen satte sig in i vårt företag och vårt arbete. Det var som att samarbeta med en kollega.

Karin Andersson
Regionchef Nord
Café Bar
Illustration av en kvinna som funderar

Har du frågor om hållbarhet?