1. Hem

 2. /
 3. Kontakt
 4. /
 5. Patrik Sundberg

Patrik Sundberg

Brinner lite extra för: värdeskapande hållbarhetsarbete, miljöfrågor, arbetsmiljö

Patrik har 20 års erfarenhet av arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor. Han utbildade sig först till ekonom och har en bakgrund inom SEB. Senare utbildade sig Patrik även till miljöingenjör, varför han idag har ett helhetsperspektiv som inkluderar affärsmässighet i hållbarhetsarbetet.

Via det egna konsultbolaget Sundberg Sustainability har Patrik stöttat allt från fåmansbolag till koncerner och regioner i strategiskt hållbarhetsarbete.

Tidigare arbetserfarenhet

 • Ekonom, SEB
 • Miljöfrågor, ÅF
 • Miljöfrågor, Sweco

Exempel på genomförda uppdrag

 • Utveckling av målbild för en hållbar organisation
 • Utveckling av klimatstrategier och hållbarhetsprogram för kommuner, landsting och regioner
 • Profilering och stärkt konkurrenskraft genom fokus på miljö- och/eller hållbarhetsfrågor
 • Due Diligence-granskningar avseende miljö och arbetsmiljö vid förvärv
 • Metodik för bedömning av fastigheters hållbarhetsprestanda utifrån ekosystemtjänster

Utbildning

 • Fil Kand Ekoteknikprogrammet, Mittuniversitetet Östersund
 • Humanekologi, Göteborgs Universitet
Illustration av en kvinna som funderar

Har du frågor om hållbarhet?